Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo E

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ETNINIO PAVELDĖJIMO PROGRAMA 1972/6 rugsejis; Autorius : Vt. Vt.
Lietuvių Bendruomenės centras ir vietiniai organai bei veikėjai yra dėję daug pastangų, kad JAV

2. ETNINĖS GRUPĖS JAV 1974/8 spalis; Autorius : A. S.
Michael Novak, katalikas filosofas slovakų kilmės, dėstąs filosofiją ir religijų istoriją viename New

3. EMIGRANTOLOGO RIMBAS IR MENTALITETO SKURDUMAS 1975/9 lapkritis; Autorius : Pr.V.
Sunku praleisti negirdomis š.m. birž. mėnesio "Akiračiuose" įvykusį masochistinį pasiplakimą, kurio

4. Erdmano "Savižudys" — svarbus Jurašo posūkis 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : A. L.
Kai sausio 18 Trinity Sąuare repe rtuariniam teatre pakilo uždanga virš Nikalojaus Erdmano

5. ERICH FROMM (1900 - 1980) 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
"Nonteistas" marksistas, psichoanalitikas, socialinis filosofas, bandęs "vykdyti Dievo valią"

6. EUCHARISTIJOS BIČIULIAMS 10 METŲ LKB Kronika, Nr. 39 1979/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Eucharistijos Bičiuliai yra vienintelis spontaniškai susidaręs, be organizacinės formos Lietuvos

7. Europos cirkas 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Vienoje Paryžiaus aikštėje yra cirko pastatas su tokiais užrašais; „Europos cirkas! Nepraeikite pro

8. ERWINAS SCHROEDINGERIS 1961/2 vasaris; Autorius : Jonas Rugis
Didieji mokslo vyrai, dalyvavę nuostabioj mokslo revoliucijoj, vykusioj mūsų amžiuje, vienas po kito

9. EVANGELIKŲ VYRŲ VIENUOLYNAS PRANCŪZIJOJ 1962/2 vasaris; Autorius : Dr. J. Grinius
Antras pasaulinis karas, kuris daug prisidėjo prie vertybių sujau-kimo, taip pat paskatino įvairių

10. EKUMENINIS POŽIŪRIS Į M. LIUTERĮ 1965/10 Gruodis; Autorius : Kun. P. Celiešius
Šimtmečiais kartojimas tų pačių dalykų sudaro rutiną, kurią nekritiškai perimame kaip istorinę

11. ENTUZIAZMAS, SUVARŽYTAS FORMA: JORGE GUILLEN 1968/4 balandis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
Š. m. vasario 9-11 The University of Oklahoma suruošė simpoziumą pagerbti didžiausiam šiandien

12. EDNA ST. VINCENT MILLAY 1950/10 gruodis; Autorius : A. R.
Spalių 19 dieną Austerlitz, N. Y. mirė populiariausia šių dienų Amerikos poetė — Edna St. Vincent

13. EDITH STEIN — FILOSOFĖ IR KANKINĖ 1951/1 sausis; Autorius : A. M.
Daugeliui šis vardas bus girdimas pirmą kartą. O vis dėlto jis slepia vieną iš ryškiausių

14. EVOLIUCIJOS TEORIJOS KRITIKA AMERIKOJ 1951/8 spalis; Autorius : B. S.
"Aidų" (balandžio mėn.) straipsnis apie psichoanalizę yra aktualus ypač tuo, kad jis atkreipia dėmesį

15. EUROPINIO SĄJŪDŽIO KONFERENCIJA 1952/2 vasaris; Autorius : Red.
Londone sausio 21-24 d. d. įvyko Europinio Sąjūdžio Konferencija, kurioje dalyvavo laisvųjų ir

16. EGZISTENCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 1952/4 balandis; Autorius : A. Maceina
Manosios "Jobo dramos" recenzijoje kun. Dr. V. Rimšelis kelia įdomų klausimą, "ar verta yra laužtis į

17. EMANUELIO KANTO LIETUVIŠKOS KILMĖS KLAUSIMU 1953/2 vasaris; Autorius : Dr. Vladas Viliamas
1952 m. rugpjūčio mėn., dalyvaudamas kartu su prof. K. Pakštu Tarptautines Geografines Draugijos

18. EILĖRAŠTIS IR EILĖS 1953/4 balandis; Autorius : Kl. Jurgelionis
Mūsų kalboje žodis "eilėraštis", rodos, yra amžinai įgyvendintas ir suakmenėjęs. Jis man nepatinka

19. EKONOMIJA IR ŽMONIŠKUMAS 1958/2 vasaris; Autorius : P. Daugintis, S. J.
Praėjusį rudenį Urugvajaus sostinėje Montevideo mieste įvyko "Economie et Humanisme" sąjūdžio

20. ETRUSKAI MUMS NEGIMININGI 1959/10 gruodis; Autorius : Juozas Tininis
Lietuvių istorijos žurnale "Tautos Praeitis" (t. I, kn. I, Chicago, 1959) kun, dr. K.A. Matulaitis

21. ELEONOROS MARČIULIONIENĖS PADĖKA 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : M. Šileikis
Malonu pasidžiaugti Eleonoros Marčiulionienės kūrybingumu, pastangomis ir atsiekimais. Mus labai stebina

22. EDWARDO HOPPER PARODOS APŽVALGA 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Meila Kairiukštytė-Balkuvienė
"Aš visados norėjau tapyti saulės šviesą, krintančią ant namo sienos", yra pasakęs Edward Hopper. Tie

23. ELENOS BLANDYTĖS REČITALIS KENNEBUNKPORTE 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Balys Raugas
Lietuvių Fronto Bičiulių studijų bei poilsio savaitės, įvykusios tėvų pranciškonų sodyboje

24. ELIAS CANETTI — 1981 M. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : AL L.
1981-ųjų metų Nobelio literatūros premija vėl atiteko išeiviui. Kaip I. Baševis-Singer ir Česlovas

25. ELENOS URBAITYTĖS KŪRYBA 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Gail Gelburd
Jei skulptūra yra masės ar tūrio erdvėje apimtis, kuri šviesoje tampa matoma, — tai Elenos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai