Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija E

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. ENGELSAS ATSISAKĖ REVOLIUCIJOS 1975/3 kovas; Autorius : JUODEIKA VLADAS
Markso ekonominė teorija neapima visos istorinės dinamikos, kuri dėl savo sudėtingumo negali būti

2. E T I E N N E GILSON 1979/3 kovas; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Į paskaitų salę įėjo stiprus, plačiapetis vyras, atsisėdo už stalo ir pradėjo kalbėti, savo

3. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA IR JOS KRITIKAI 1976/5 gegužė; Autorius : DONATAS ŠATAS
Encyclopaedia Britannica konfrontacija su kritikais, kurių tarpe aktyviai dalyvavo ir lietuviškoji

4. EVOLIUCIJA, TRANSFORMIZMAS IR TEILHARD DE CHARDIN GAMTAMOKSLIO ŠVIESOJE 1976/6 birželis; Autorius : PRANAS JUGAITIS
I. EVOLIUGIJA IR TRANSFORMIZMASĮvadas, apibūdinimai ir kai kurie paaiškinimai Tur būt, nėra abejonės,

5. ENCIKLIKOS "MATER ET MAGISTRĄ" MINTYS IR BRUOŽAI 1961/8 spalis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Proga ir turinysNaujoji popiežiaus Jono XXIII socialinė enciklika "Mater et Magistrą", datuota šių metų

6. ESTETINĖ LIETUVIŲ KALBOS VERTĖ 1969/4 balandis; Autorius : JUOZAS TININIS
Ne visos Europos kalbos pasižymi vienodu skambumu. Tai jau buvo pastebėjęs net Šventosios Romos imperijos

7. EKSPRESIONIZMAS 1951/9 lapkritis; Autorius : IZIDORIUS VASILIŪNAS
ARNOLDAS SCHOENBERGAS IR DVYLIKOS TONŲ SISTEMA Šių metų liepos mėnesio pabaigoje Jungtinėse

8. ESTETINĖ IR NATŪRALINE TIKROVĖ 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : BALYS SRUOGA
I 1.    Klausimo kilme. Kasdieniniame gyvenime dažnai, — meno reiškinius vertinant —

9. EGZISTENCIJOS SĄVOKA A. MACEINOS "JOBO DRAMOJE" 1952/3 kovas; Autorius : DR. P. CELIEŠIUS
Kiekvienas šimtmetis ir net dešimtmetis turi įvairiose mokslo šakose konkrečių problemų, kurios

10. EGZISTENCINIS LAIKAS 1954/4 balandis; Autorius : DR. P. CELIEŠIUS
Nieko, rodos, nėra aiškesnio ir tikresnio, kaip laikas. Net ir primityviausias žmogus juk žino, kad yra

11. EUROPOS RELIGIJA PRIEŠ ČIA ATSIKELIANT INDOEUROPIEČIAMS arba MEGALITAS 1989/2 nr.; Autorius : VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, MIC
Čia yra paskaitos, kurias man teko skaityti būreliui besidominčių proistorės klausimais čikagiečių.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai