Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas F

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Friedrich Hoelderlin 1971/1 sausis; Autorius : Friedrich Hoelderlin
  1970 kovo 20 suėjo 200 metų nuo didžiojo vokiečių poeto Friedricho Hdlderlino gimimo. Kilęs iš

2. FRAGMENTAI IŠ "ŠIMTAS METŲ VIENATVĖS" 1972/8 lapkritis; Autorius : GABRIEL GARCIA MARQUEZ
ĮŽANGA:Po daugelio metų, stovint prieš jį sušaudan-tį padalinį, pulkininkui Aureliano Buendia teko

3. FAUSTO KIRŠOS „TOLUMOS“ 1948/14 gegužė; Autorius : J. B.
    F a u s t a s K i r š a. Tolumos. Eilėraščiai. Išleido „Mūsų Kelias“ 189

4. FIODORAS IR ANNA 1976/5 gegužė; Autorius : Anna G. Dostovejskaja
Fiodoras Dostojevskis (V. G. Perovo portretas)Pirmas susitikimas 1866 m. spalio 3 d., kaip paprastai, atėjau

5. FREIBURGO „ECOLE DES ARTS ET METIERS“ MOKINIŲ DARBŲ PARODA 1948/20 lapkritis; Autorius : Alg. Vambra
    M E N A S 1948 mt. liepos 18—24 dienomis Freiburge įvyko Ecolos des Arts et

1949 m. rugpjūčio mėn. pirmomis dienomis lietuvių visuomenei gerai pažįstamoji Freiburgo ECCOLE DES

7. FRAGMENTAS IŠ „PADAVIMO APIE KORNETO KRISTUPO RILKE'S MEILĘ IR MIRTĮ“ 1947/3 birželis; Autorius : RAINER MARIA RILKE
Telesforas Valius R.M.Rilke's išliustracijos (medžio raižinys) Jojame,

8. FRAGMENTAS IŠ „PADAVIMO APIE KORENTO KRISTUPO RILKE'S MEILĘ IR MIRTĮ“ 1947/8 lapkritis; Autorius : Rainer Maria Rilke
T.Valius. R.M. Rilkes iliustracija (medž. raiž.) * * * Tasai von Langenau priešų apsuptas, bet

9. FILADELFIJOS GIESMĖS 1961/5 gegužė; Autorius : PRANAS VISVYDAS
K. žoromskis — Uolos prie Michigano ežeroTrečiojiLėta yra karaliaus Edipo rauda. Tyrų kuždėjimo

10. FILATELISTAS (arba: rinkėjas smulkių, gražių daiktelių) 1961/6 birželis; Autorius : ALEKSANDRAS ILJASEV1CIUS
Lauke žiema. Tarp žibintų lakioja snaigės. Viengungio kambarys. Krosnelė tyliai dūsauja. Viena kėdė.

11. FRIEDRICH HOELDERLIN 1950/6 birželis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Visa eilė vokiečių rašytojų yra vadinami savųjų kritikų "zeitlos". Tuo norima pasakyti, kad šitų

12. FRAGMENTAI IŠ VAIKYSTĖS (Eil.) 1950/9 lapkritis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Laukinių rožių vijokliuos paskendę kapai. Išblyškusios moterys raudančiu vieškeliu veža eglaitėm

13. FRANZ KAFKA 1953/1 sausis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
Yra vaisių, kuriais mes naudojamės ir gar-džiuojamės be jokių pastangų: užtenka tik ištiesti ranką,

14. FRA ANGELICO 1955/10 gruodis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Šiais metais pasaulis pagerbė vieną iš pačių skaidriausių meno žvaigždžių — Joną Fiesolietį,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai