Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo F

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. FACTA CLARA SINT 1971/7 rugsejis; Autorius : Juozas Kojelis
Prel. M. Krupavičius, tuometinis VLIKo pirmininkas, pirmajai Lietuvos diplomatų ir VLIKo atstovų

2. FRANCIS PONGE 1974/4 balandis; Autorius : V. M. G.
Tarptautinės amerikiečių literatūros premijos laureatasFrancis Ponge tylumoje rašė eilėraščius virš

3. FRANCOIS MAURIAC (1885.X.11 - 1970.IX.1) 1970/10 gruodis; Autorius : Alaušius
Baigdamas 85-sius amžiaus metus, neseniai mirė Francois Mau-riac — vienas didžiųjų ne tik prancūzų,

4. FOTOGRAFAS VYTAS VALAITIS 1965/9 Lapkritis; Autorius : Paulius Jurkus
Spalio 4, kada New Yorke lankėsi popiežius Povilas VI, lietuviškąją visuomenę sukrėtė žinia, kad

5. FIDUS —VYDŪNO IUUSTRATORIUS 1968/8 spalis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
"Ypatingą dėką ir esu kaltas garsingam Vokiečių vaizdininkui Fidus- Būdamas su manim širdingame

6. FRANCOIS MAURIAC IR DE GAULLE 1966/1 Sausis; Autorius : K. R.
Šiandieninėje prancūzų literatūroje François Mauriac užima tokią pat reikšmingą vietą, kokią savo

7. FLORENCIJOJ PAS PAPINI 1951/1 sausis; Autorius : Maurice Caraco
Papini gyvena už miesto, ramiam kvartale, kur namai, pasislėpę už langinių ir grotų, lyg pastatyti

8. FRANCOIS MAURIAC NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1952/10 gruodis; Autorius : Julius Banaitis
Iš Europos mus pasiekė žinia, kad 1952 metų Nobelio literatūros premija paskirta prancūzų romanistui

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai