Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija F

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. FILOSOFIJOS KELIU 1979/1 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais Tęsinys iš Aidų nr. 10,19783. Santykis su

2. FILOSOFIJOS KELIU 1979/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais Tęsinys iš š. m. Aidų nr. 1c. Filosofinės kalbos

3. FIZIKAS W. HEISENBERGAS APIE POZITYVIZMĄ, METAFIZIKĄ IR RELIGIJĄ 1976/6 birželis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
Werneris Heisenbergas, pasaulinio garso vokiečių fizikas, su Nielsu Bohru, Envinu Schro-dingeriu ir kitais

4. FILOSOFIJA 1949/23 birželis; Autorius : A. Jm.
Egzistencializmas ir Krikščionybė.- Jau daugybė metų, kai egzistencinė filosofija nebeišsivysto.

5. FILOSOFIJOS INTERPRETACIJA 1978/2 vasaris; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
A. Maceinos "Filosofijos kilmė ir prasmė" Prof. dr. Antano Maceinos naujoji knyga Filosofijos kilmė ir

6. FILOSOFIJOS KELIU 1978/8 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais "Filosofuoti reiškia ne mokyti ar mokytis, o klausimų

7. FILOSOFIJOS KELIU 1978/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais 2. Santykis su filosofijaMano gyvenimą valdo kažkokia

8. FILOSOFIJOS KELIU 1978/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais d. Atgrasą pažinimo teorijaiĮžvalga, kad metodologija

9. FILOSOFIJA IR POLITIKA MINTIES IR GYVENIMO SANTYKIŲ KLAUSIMU 1947/2 gegužė; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Žemiau spausdinamasis straipsnis yra parašytas kaip įvadinis skirsnelis platesnės apimties darbui. Jo

10. FIZINĖS APLINKOS TIKROVĖ 1947/6 rugsėjis; Autorius : ALFONSAS JURSKI
Vienas žymiausių šių dienų anglų fizikų ir astronomų Sir Arthur Stanly Eddingon, savo veikalą

11. FILOSOFIJOS PROBLEMATIKA IR METODAS 1965/3 Kovas; Autorius : DR. JUOZAS L. NAVICKAS
1.    Įžanginės pastabos. 2.    Priešmokslinis ir priešfilosofinis

12. FILOSOFAS LONERGANAS 1966/3 Kovas; Autorius : J. L. Navickas
Filosofija, kuri duotų svarų įnašą, yra retas dalykas. Tačiau tokio įnašo laukia visos dabarties

13. FR. W. FOERSTERIS KALBA MUMS 1956/5 gegužė; Autorius : ANTANAS RAMŪNAS
PASIKALBĖJIMAS SU M. PECKAUSKAITĖS MOKYTOJU* —    Ar prisimenate ką nors iš

14. FR. MAURIAC ŽMOGAUS VIENATVĖ 1956/9 lapkritis; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
I — Niekuomet nepalik manęs su Gamta, nes perdaug ją pažįstu, kad galėčiau jos nebijoti. —

15. FILOSOFO STASIO ŠALKAUSKIO BRANGIAM ATMINIMUI 1957/5 gegužė; Autorius : K. PAKŠTAS
Pirmas susitikimas su Šalkauskiu Amerikos Lietuvių Taryba, susidariusi iš lietuvių katalikiškų

16. FUNDAMENTALINĖ VAIKO PSICHOLOGIJA 1958/7 rugsėjis; Autorius : J. Gailėnas
J.  Pikunas,  FUNDAMENTAL CHILD   PSYCHOLOGY,   The Bruce Publishing Co.,

17. FILOSOFINIŲ DIMENSIJŲ POEZIJA 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Alfonsas Nyka - Niliūnas: ŽIEMOS TEOLOGIJA. Eilėraščiai. Chicaga. Algimanto Mackaus Knygų leidimo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai