Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo G

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Giuseppe Ungaretti 1971/6 birzelis; Autorius : Alaušius
Maištaujančio tikėjimo poetasNedaugelis mūsų moka italų kalbą. Todėl ir italų literatūra, ypač

2. GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS EMALIO TAPYBA 1972/balandis; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
G. Žumbakienė Kezio, S. J.,nuotraukojGiedrė Žumbakienė - Jankonytė yra žinoma kaip emalio meistras.

3. GASTROLĖS PIETŲ AMERIKOJE 1975/8 spalis; Autorius : Romas Kasparas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės siųsti, šių metų visą rugpiūčio mėnesį Pietų Amerikoje gastroliavo

4. GABRIEL MARCEL 1889-1973 1973/10 gruodis; Autorius : K. Skrupskelis
Gabriel Marcei, visuotinai pripažintas pagrindiniu krikščioniu egzistencialistu, mirė šių metų spalio

5. GRANDINĖLĖ PO 25-RIŲ METŲ IR 260 KONCERTŲ 1979/4 balandis; Autorius : Balys Gaidžiūnas
Gyvenime pasitaiko savotiškai susidėsčiusių įvykių. Žiūrėk, keliems ar keliolikai šauna mintis ką

6. GERIAUSIEJI MUS PALIEKA 1976/1 sausis; Autorius : Z. Ramonas
A. a. kun. dr. Andrių Baltinį atsisveikinantPer Dievo gailestingumą vėl susitiksime amžinybėje" —

7. GILĖS PILIS PRIE MITUVOS 1976/1 sausis; Autorius : Pranas Puronas
Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama apie 4500 archeologinių paminklų, tarp kurių yra arti 900

8. GRAFIKOS IR TAPYBOS KELIU 1977/5 gegužė; Autorius : Mikas Šileikis
Iš dail. Magdalenos Stankūnienės parodosDailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės grafikos ir

9. GYVENIMAS BE JOKIO HEROIZMO 1970/3 kovas; Autorius : Kęst. Keblys
R. Lankausko "Pilka šviesa"beletristas Romualdas Lankauskas (g. 1932 m. Klaipėdoj) gyventų mūsų tarpe

10. GYVOSIOS LIETUVYBĖS PAVYZDYS 1963/1 sausis; Autorius : Ben. Babrauskas
Cicero lietuvių gyvenamoje vietovėje poros kvartalų atstume turime net tris R. Katalikų bažnyčias. Tai

11. GR0ŽINEI PROZAI 1000 DOL. 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
1.    Dienraštis "Draugas" skelbia dailiosios prozos (romano, apysakos) tryliktąjį konkursą.

12. GEORGES BRAQUE 1963/8 spalis; Autorius : St. Goštautas
JO MIRTIES PROGA1908 m. Braque išstato L'Estaque. Metais anksčiau Picasso nupiešia "Mademoiselles de

13. GERIAUSI ŠIO DVIDEŠIMTMEČIO DAILININKAI? 1965/9 Lapkritis; Autorius : Urv.
Gal būt iš visų dvasinės kūrybos sričių revoliuciškiausia ir tuo pačiu kontraversiškiausia mūsų

14. GRAŽINA BACEVIČIŪTĖ 1969/4 balandis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Kada muzikas interpretatorius rengia koncertui vieno kompozitoriaus programą, jis, galima sakyti, lyg ir

15. G. GRASSO DRAMA APIE BRECHTĄ 1966/4 Balandis; Autorius : R. Šliažas
Gūnther Grass (g. 1927) savo romanais "Die Blechtrommel" (skardinis būgnas, vadinasi žaisliukas) 1959 ir

16. GEN. ST. RAŠTIKĮ PRISIMENANT 1966/8 Spalis; Autorius : J. Girnius
Rugsėjo 13 sulaukė 70 metų amžiaus divizijos generolas Stasys Raštikis. Nors šios eilutės rašomos

17. George Orwell 1950/3 kovas; Autorius : B. S.
Pereitais metais Amerikoj išėjo George Orwell knyga pavadinta "1984", kurios buvo išpirkta ketvirtis

18. Grąžinkime Šventiesiems Metams jų prasmę 1950/5 gegužė; Autorius : A. Jasm.
Šventieji Metai  prasidėjo. Popiežius aukso plaktuku sudavė į duris, sakydamas: "štai Viešpaties

19. GEORGĖS ROUAULT 1950/7 rugsėjis; Autorius : A. T.
Netoli 80 metų amžiaus (gimęs 1871 m.), Georgės Rouault laikomas vienu žymiausiųjų krikščioniškojo

20. GRAHAM GREENE 1950/8 spalis; Autorius : A. Tyruolis
Jau prieä paskutinįjį karą anglų ir amerikiečių literatūra savo autoriais, kaip Thornton Wilder,

21. G. B. S. (1856—1950) 1950/10 gruodis; Autorius : A. V.
Neseniai pasirodė knyga "The World's Best". Ją ruošiant, buvo atsiklausta mokslininkų, rašytojų,

22. GYVENIMO PRAILGINIMAS IR BIOLOGINIS "NEMIRTINGUMAS" 1967/7 Rugsėjis; Autorius : Dr. V. Litas
Ligos nėra neišvengiamas žmonių likimas. Prieš jas dideliais žingsniais vystosi biochemija. Bet

23. GRASS LIETUVIŠKŲ MOTYVŲ ŠEŠĖLYJE 1967/8 Spalis; Autorius : Anatolijus Matulis
Iš Gūnter Grasso romanų Die Blechtrommel (1959), Hundejahre (1963) ir iš noveletės Katz und Maus (1961)

24. GAVO PREMIJĄ 1953/6 birželis; Autorius : J. P.
Dail. Jonas Aleksandravičius, kilęs iš Kražių, Lietuvoje baigęs teisės mokslus ir kurį laiką kaip

25. GAMTOS FILOSOFIJA DABAR 1954/7 rugsėjis; Autorius : B. S.
Paskutinio pusės šimto metų gamtas mokslų laimėjimai jokiu būdu negali būti matuojami viena tik savo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai