Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija G

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Genetinė inžinerija 1979/3 kovas; Autorius : Bronius Povilaitis
Kaip antraštė norodo, žvelgsime į vėliausius įdomius pasiekimus genetinės manipuliacijos, arba

2. GAMTOS MOKSLŲ ŽVILGSNIS Į PASAULĮ 1948/10 sausis; Autorius : Br. STOČKUS
Vienas iš didžiausių moderniojo gamtos mokslo tyrinėjimų buvo atomo mokslas. Atominiai tyrinėjimai

3. GYVOJI DVASIA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : KUN. V. BALČIŪNAS
ĮŽANGA Štai šių dienų dilema: gyventi ar mirti. Tokiais atvejais visa metama į šalį ir iš

4. GAMTOS PRARADIMAS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Mūsų santykis su gamta yra dvejopas. Viena prasme gamta mums yra visiškai svetima. Mes esame

5. GYVYBE KAIP CHEMINIS PROCESAS 1965/2 Vasaris; Autorius : BRONIUS BAŠKYS
  Iš visų pasaulio stebuklų, tur būt, pats didžiausias ir kartu pats paslaptingiausias yra

6. GALILĖJAS IR DINAMIKOS MOKSLO RAIDA 1965/8 Spalis; Autorius : A. Jurkus
Galilėjas turėjo tokią didelę įtaką ne tik mokslo, bet ir aplamai kultūros istorjioje, kad

7. GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS IR MAISTO KLAUSIMAS 1966/9 Lapkritis; Autorius : JONAS PALTAROKAS
Šiame straipsnyje paminėsiu, pasaulio gyventojų skaičiui sparčiai beaugant, didėjantį maisto

8. GAIRIŲ ATEITIN BEIEŠKANT 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : P. DAUGINTIS, SJ.
Gyvename turtingame kapitalistiniame krašte ir apsčiai naudojamės jo gausiomis gėrybėmis. Tačiau

9. GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ANTANAS MACEINA
TEOLOGINĖ KALBINIŲ PAKAITŲ VERTĖ 1. Manieji straipsniai (plg. "Draugas" 1982 m. nr. 37, 42 ir 48)

10. GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
5 Visos šios gramatinės ir semantinės lotynų kalbos sunkenybės gali būti nugalėtos, jei tik vertėjas

11. GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS - MACEINA
LOTYNIŠKŲJŲ MALDŲ VERTIMAS 1 Leidimą atlikinėti liturginius veiksmus gimtąja kalba esame įpratę

12. GEODEZIJA ERDVĖS TYRIME 1989/4 nr.; Autorius : ANTANAS GIRNIUS
Įžanga Užpernai sukako 300 metų nuo Newtono Principia pasirodymo ir 10 metų nuo raketų ištobulintojo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai