Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos I

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1968/2 vasaris; Autorius : Alaušius
7. Kito pobūdžio yra Jono Budrio atsiminimai Kontržvalgyba Lietuvoje (Darbininko leidinys 1967, 223

27. IŠ LITUANISTINIŲ KNYGŲ LIETUVOJE 1968/4 balandis; Autorius : Alaušius
Lietuvoj išeina nemaža knygų, kurios ir čia vertos dėmesio. Atskirai visas jas recenzuoti nėra nei

28. IGNO SKRUPSKELIO DISERTACIJA 1968/6 birželis; Autorius : Administrator
Ignas Skrupskelis: LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS VOKIEČIŲ LITERATŪROJE. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija,

29. IŠ LITUANISTINIŲ KNYGŲ LIETUVOJE 1969/4 balandis; Autorius : Al.
Šioj vietoj norime bent infor-maciškai apžvelgti paskutiniuoju metu, būtent pereitais metais, Lietuvoj

30. IŠ VEIKALŲ SVETIMOMIS KALBOMIS 1969/6 birželis; Autorius : Dr. Tomas Žiūraitis
I. TEOLOGIJA 1. Teologija ir tikėjimo kultūra M.-D. Chenu, O. P.: Faith and Theology, Gili and Son,

31. Istoriniai padavimai 1950/5 gegužė; Autorius : Ben. Babrauskas
Dr. Jono Balio paruošti, o Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-jos išleisti Istoriniai padavimai pasirodė

32. IŠLEISTA DALIS PETRO KRIAUČIŪNO SURINKTŲ LIETUVIŠKŲ LIAUDIES DAINŲ 1950/7 rugsėjis; Autorius : Juozas Lingis
Tarp suomių prof. Jooseppi J. Mikkolos paliktų rankraščių (prof. Mikkola mirė 1946 m. sulaukęs virš

33. IŠLAISVINTOS LIETUVOS ŪKIS 1951/7 rugsėjis; Autorius : Kun. Kazys Mažutis
IŠLAISVINTOS  LIETUVOS  ŪKIS Taip vadinasi 1949 metais išėjusi knyga, verta ypatingo dėmesio, o mūsų

34. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1967/6 Birželis; Autorius : Alaušius
Memuarinė literatūra paprastai niekada nestokoja skaitytojų. Ir tai ne be pagrindo. Grynosios istorinės

35. IR VĖL NAUJIENOS LITUANISTINIAM MOKYMUI 1967/9 Lapkritis; Autorius : Vaclovas Čižiūnas
š. m. kovo mėn. "Aiduose" teko aptarti du Pedagoginio lituanistikos instituto 1966 išleistus leidinius: D.

36. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1967/9 Lapkritis; Autorius : Alaušius
2. Toliau kreipia dėmesį vysk. P. Bučio Atsiminimai, kurių du tomus (323 ir 283 psl.) išleido

37. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1967/10 Gruodis; Autorius : Alaušius
Paprastai atsiminimai rašomi iš savo paties gyvenimo. Domimės jais dėl pačių autorių asmens ir turėto

38. IŠPARDUOTOJI KNYGA 1956/10 gruodis; Autorius : J. Brazaitis
Mūsų laikais dėmesio verta yra ne tiek išleistoji, kiek išparduotoji knyga. Daugel išleistų knygų

39. ILGA PASAKA, TRUMPA TIESA 1983/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Dyvas
Jurgis Jankus: PAPARČIO ŽIEDAS. Pasakojimai, 393 psl. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 1982.

40. IR ATLĖKĖ VOLUNGĖ 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Antanas Vaičiulaitis: IR ATLĖKĖ VOLUNGĖ. Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1980. 96 p.

41. IŠEIVIJOS VAIDMUO LIETUVOS ISTORIJOJE 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Juozas B. Laučka
Vincentas Liulevičius; IŠEIVIJOS VAIDMUO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE. Išleido Pasaulio

42. IEŠKANT GYVENIMO DRAUGO, DRAUGĖS . . . 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Ilgą laiką išeivių lietuvių prozoj vyravo kone išimtinai traumatiniai tėvynės praradimo pergyvenimai.

43. ISTORIJA APIE SENUS GERUS LAIKUS 1986/1986 m. 3; Autorius : Kęstutis Keblys
Jaunatvės dienų prisiminimai visuomet brangūs ir nenusibostamai įdomūs. Toji flora ir fauna, kurioje

44. IR KRIMINALAS, IR LITERATŪRA 1990/4; Autorius : Kęstutis Keblys
Daug kartų viešuose pokalbiuose Kazys Almenas yra tvirtinęs, kad jis nėra joks rašytojas, kad nekuria

45. IVINSKIO RINKTINIŲ RAŠTŲ ll - ĄJĮ TOMĄ PASITINKANT 1987/2 nr.; Autorius : Vincas Trumpa
Neseniai pasirodė stambus prof. Zenono Ivinskio Rinktinbių raštų II-asis tomas (Roma, 1986, 723 psl.).

46. IVASKO "BALTŲ ELEGIJOS" 1988/4 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Ivar Ivask: BALTIC ELEGIES. Norman, OK, World Literature Today, 1987. Poetas, dailininkas, žurnalo "World

47. IŠDAVYSTĖ: NAUJA KNYGA APIE HITLERIO - STALINO PAKTĄ 1989/4 nr.; Autorius : J. Liepinis
Molotovo Ribbentropo pakto pen-kiasdešimtinių išvakarėse Amerikoje pasirodė dar viena knyga apie

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai