Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas I

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. IŠ BRAZILŲ POEZIJOS 1962/6 birželis; Autorius : Red.
MARIO DE ANDRAREMiręs, švelniai ilsisi tarp karsto gėlių.Yra tokių akimirkų, kad žmogus,

27. IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE POETĄ MAIRONĮ 1962/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS MIKUCKIS
Maironis apaštališko protonotaro drabužiuose 1931. VI. 19 savo buteJonas Mačiulis-Maironis

28. II-jo KULTŪROS KONGRESO PROGRAMA 1963/2 vasaris; Autorius : Red.
TREČIADIENIS, lapkr. 21, Jaunimo centreSpaudos, dailės ir architektūros parodų atidarymas (6:30 vai.).

1.    L. Bendruomenė kiekvienoje apylinkėje suorganizuoja nuolatinį lietuviškų knygų platinimą,

30. IŠSVAJOTOJI 1963/10 gruodis; Autorius : K. BARĖNAS
Anuomet aš turėjau devyniolika metų, Jurgis Malonis turėjo devyniolika metų ir dar daug vyrų turėjo po

31. IŠDŽIŪVUSI LANKA 1964/1 sausis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Atlantas nebuvo toks pavasariškai malonus, kokį įsivaizdavo į Ameriką plaukiąs Jurgis Petronis.

32. ITALŲ ROMANAS NETOLIMOJE PRAEITYJE IR DABAR 1964/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS TININIS
Naujojo italų romano pradininkais laikytini Giovanni Vergą (1840-1922) ir Gabriele D'Annunzio (1863-1938).

33. Iliuzija (ištrauka) Poezija 1968/7 rugsėjis; Autorius : PETRAS PILKA
Melsvai pilkas debesėlis Plūduriavo vakaruos, O jo drebantis šešėlis Skendo perlų ežeruos. Ir

34. Iš latvių poezijos 1968/9 lapkritis; Autorius : Iš latvių kalbos išvertė Henrikas Nagys
Velta Snikere NEPRAEIK NEPAKELĘ Nepraeik nepakėlęs Raudonų vaisių ir aukso, Nes liūdnos

35. Iš latvių poezijos 1968/9 lapkritis; Autorius : Vertė Andrius Baltinis
Ingrida Viksna DAINA Miškų šlamesys ir ežerų ramybė, Paukščių balsai ankstyvoj aušroj, —

36. IŠ HISTORIAS DE CRONOPIOS Y FAMAS JULIO CORTÁZAR 1969/10 gruodis; Autorius : JULIO CORTÁZAR
ĮVADAS Į PAMOKYMUS UŽSUKTI LAIKRODŽIUI Pagalvok apie tai: kai tau padovanoja laikrodį, tau dovanoja

37. Invesperascit (eil.) 1966/10 Gruodis; Autorius : BALYS AUGINAS
Pro mano būties nostalgijos narvo Blankius langų skilimus Blėsta Visatos Ugniakuras — Meteoritų

38. IŠ "LELIJOS IR PIAUTUVO" VERTE FAUSTAS KIRŠA 1950/3 kovas; Autorius : JURGIS BALTRUŠAITIS
I Žvaigždėtai amžinasčiai žydi, Ir Dievui, — žemės reiškiniai... Laikai, pavojuose paklydę, Ir

39. Ir čia esama tragedijos 1950/3 kovas; Autorius : J.Kmitas
Atvykęs iš tremties, Jonas Smalsys tuojau pastebėjo, kad Amerika visai kitokia, negu jo paties ir kitų

40. Išdavimas 1950/4 balandis; Autorius : Aloyzas Baronas
Nubanguoja daug dienų, kaip drabužių klosčių. Jos keičia žmogų ir galvoseną, ir ko aš kada

41. Iš knygos "šventieji akmenys" (eil.) 1950/5 gegužė; Autorius : Faustas Kirša
PIETA Ant Tavo kelių, Motina Šventoji, Nurimo Dievas, pranašas, sūnus. Jo garbei saulė ant kalnų

42. IŠ CIKLO "METAI" (Eil.) 1950/9 lapkritis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
1. ŽIEMA. Kažin kur, girios pakrašty, sušvinta žiburėlis. Pilkoj tamsoj ištirpsta kelias ir namai —

43. Indrė 1967/3 Kovas; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
—    Jei duktė yra į mane atsigimusi, niekad nežinosi, ką ji galvoja. Be to, man rodos,

44. Iš portugalų poezijos 1967/10 Gruodis; Autorius : Vertė P. GAUČYS
FERNANDO PESSOA KAD BŪTUM DIDIS Kad būtum didis, būk pilnutinis: niekas tavojo aš neperdeda ir

45. I N F E R N 0 1953/5 gegužė; Autorius : ALFONSAS NYK A-NILIŪNAS
G. Rouault — Prieblanda J. G. Palikit visą viltį, kurie čia įeinate. Lautreamont Tamsiomis

46. IVAN BUNIN (1870-1953) 1954/1 sausis; Autorius : L. M.
Pereitų metų lapkričio mėnesį Paryžiuje mirė žymus rusų senosios kartos rašytojas Nobelio premijos

47. IŠ SPAUSDINAMOS "ATSIMERKUS" KNYGOS 1954/3 kovas; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
1.    LOPŠINĖ   Savo mirtkštam lopšely, kuriam ilsiesi smagiai, mano širdies

48. IŠ ANTANO GARŠVOS UŽRAŠŲ 1954/3 kovas; Autorius : ANTANAS ŠKĖMA
FRAGMENTAS   IŠ   KNYGOS   "KELTUVAS"   Mano tėvas labai mėgo

49. IŠ LENKŲ POEZIJOS 1956/9 lapkritis; Autorius : Išvertė J. Kėkštas
MADRIGALAS ĮSIMYLĖJĖLIAMS Donei Tavo akys stebina mane. Tiek jose Tatarako, Tiek nendrių

50. IŠ REMINISCENSIJŲ 1957/1 sausis; Autorius : JONAS MEKAS
VII. Štai vėl, sėdėdamas pajūrio smiltyse, pilstau, kaip geltoną smėlį, savo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai