Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai I

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. IV DAINŲ ŠVENTĖ 1971/7 rugsejis; Autorius : Vladas Jakubėnas
("Veidu atgal" į nuobodumą; B. Budriūno kantata kaip antitezė; rezultatus — neblogas; kuriuo keliu

2. IŠEIVIŲ LIETUVYBĖ RELIGINĖJ PRAKTIKOJ IR BAŽNYTINĖJ SANTVARKOJ 1974/1 sausis; Autorius : TRIMAKAS KĘSTUTIS
1972 — Jaunimo metai buvo proga dviem stambesnėm anketom: Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso

3. Istorikai 1975/8 spalis; Autorius : Red.
Šį rudenį trys mūsų istorikai šventė amžiaus sukaktis. Dr. Jonas Puzinas (pirmasis iš kairės)

4. Iš darbo Lietuvių Enciklopedijoje 1979/6 birželis; Autorius : Juozas Girnius
Informacinių nuotrupų žiupsnis Per dvidešimt penkerius metus (1953-78) iškeistos ir Lietuvių

5. IGNAS SKRUPSKELIS 1948/10 sausis; Autorius : J. B.
Yra žmonių, apie kuriuos nuotykių ir anekdotų nepapasakosi. Ne dėl to, kad jų gyvenimas nebūtų

6. IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE POETĄ EDMUNDĄ STEPONAITĮ 1961/10 gruodis; Autorius : JUOZAS MIKUCKIS
Juozas MikuckisLietuvių spauda paminėjo poeto Juozo Mikuckio amžiaus septyniasdešimtinę sukaktį. Jis

7. IŠ PERNYKŠTES LIETUVIŲ VEIKLOS 1964/1 sausis; Autorius : A. R.-D.
1. Trumpas žvilgsnis į kultūrinę sritįLietuvius, kaip ir kitus, pernai sukrėtė popiežiaus Jono ir

8. IŠ PERNYKŠTES LIETUVIŲ VEIKLOS 1965/1 Sausis; Autorius : A. R. - D.
1. Kultūrinė apžvalga Šešiasdešimt ketvirtieji laisvojo pasaulio lietuvių darbuose buvo našesni,

9. III KULTŪROS KONGRESAS 1968/1 sausis; Autorius : Red.
LRD premijos įteikimas. LRD pirmininkas Al. Baronas skaito jury komisijos aktą, viduryje — laureatas A.

10. ISTORIKAS ZENONAS IVINSKIS 1968/7 rugsėjis; Autorius : RAPOLAS KRASAUSKAS
Pagrindinis istoriko rūpestis visada turi būti susekti tiesą (Z. Ivinskis) Kiekviena tauta savo

11. III DAINŲ ŠVENTE 1966/8 Spalis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
III JAV ir Kanados lietuvių Dainų Šventės 1966 m. paruošiamieji darbai vyko žymiai sklandžiau, negu

12. IŠ VYDŪNO VAIKYSTĖS IR JAUNYSTĖS 1953/4 balandis; Autorius : A. MERKELIS
Vydūnas   jaunystėje Vydūnas senatvėje Wer den Dichter will verstehen, Muss

13. ISTORIZMAS IR MACEINA 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : J. JAKŠTAS
I Ne per seniai gavau knygutę iš Vilniaus, matyt, jauno autoriaus, Vinco Kryževičiaus, pavadintą

14. ISTORIKĄ VINCENTĄ LIULEVIČIŲ PRISIMENANT 1990/2; Autorius : Ignas Medžiukas
Vincentas Liulevičius Nuėjęs turiningo gyvenimo kelią, 1989 m. lapkričio 21 d. Čikagoje mirė

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai