Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1966 Letter: J
Categories 1966
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (20), 4 Balandis (21), 5 Gegužė (19), 6 Birželis (20), 7 Rugsėjis (13), 8 Spalis (19), 9 Lapkritis (18)
 

1. JAUNIMO KONGRESAS 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Šis numeris skiriamas pirmajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui ir su juo susijusiems

2. JAUNIMO KONGRESO ĮSPŪDŽIAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ARŪNAS LIULEVIČIUS
Didieji žmonių subuvimai vienu atžvilgiu yra panašūs į gamtos nelaimes: j horizonte kylantį debesį

3. JAUNIMO REIKŠME TAUTOJ IR IŠEIVIJOJ 1966/7 Rugsėjis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Po daugelio metų svetur, mes susirinkome visi — jaunieji, vyresnieji ir sulaukę savo amžiaus

4. JAUNIMO KONGRESO APŽVALGA 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Rengėjai Pirmąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (stp. PLJK) Čikagoje 1966 birželio 30 — liepos

5. JAUNIMO PRIEŠKONGRESINIAI SUSITELKIMAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS, S. J.
Kongresas buvo užbaigiamasis į JAV susirinkusio pasaulio lietuvių jaunimo susitelkimas. Prieš jį vyko

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai