Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas J

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. JANINA DEGUTYTE poezija 1971/2 vasaris; Autorius : JANINA DEGUTYTE
CUKRINĖS VARPINĖSToks baltas gruodžio miestas —Aukštos cukrinės varpinės,Langai su sidabro

2. J- DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA 1971/2 vasaris; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Į dviejų poečių kūrybą pažvelgusLietuvos poetų pastangos išsivaduoti iš so­vietinio raugo ir

3. J. DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA 1971/3 kovas; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Tęsinys iš vasario numerioJudita VaičiūnaitėJudita Vaičiūnaitė yra išleidusi penkis ei­lėraščių

4. Judita Vaičiūnaitė - eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : Judita Vaičiūnaitė
LAUKSARGIS. . . Sergėk pirmykščius rugių laukus, kaimenes mano avių. Palankus būk mano prakaitui.

5. JUOZO GRUŠO NOVELĖ 1971/9 lapkritis; Autorius : A. Vaičiulaitis
Kai rašau šiuos kelis žodžius apie brangų bičiulį ir kūrėją, prieš akis ant stalo guli pirma Juozo

6. J. Švabaitė — Eilėraščiai. 1973/1 sausis; Autorius : ŠVABAITĖ JULIJA
P A S K U T I N Ė K L A S ĖIš "Retquiem klasės draugams" IAlbinukas išėjo į kunigus — Apie jį

7. JURGIS JANAVIČIUS eilėraščiai 1975/1 sausis; Autorius : JANAVIČIUS JURGIS
MANO MERGAITĖ 1.Mano mergaitė kaip karalaitė esi graži, širdis nerimsta, baime patvinsta, kai

8. Jadvyga Paukštienė - akvarelė 1975/3 kovas; Autorius : Paukštienė Jadvyga
Eglė žalčių karalienė (akvarelė

9. JAZMINAI 1972/5 birzelis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
Ditos nebėra . . . Padedu laikraštį, graibausi kišenėse degtukų. Užtraukus dūmą, gal praeis tas

10. JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ 1980/2 kovas-balandis; Autorius : MACIŪNAS VINCAS
Vai pūtė, pūtė Šiaurės vėjelis, Vai barė, barė... Nelengva kalbėti apie tokius žinomus

11. Jaunasis ūkininkas ir stogadengys 1979/3 kovas; Autorius : MARIUS KATILIŠKIS
Jaunųjų ūkininkų rateliui priklausė Rutkaus sūnus Juzis. Jis pasirinko auginti pomidorus, pri-sidiegė

12. Jolantos Janavičienės keraminės skulptūros 1979/4 balandis; Autorius : Jolanta Janavičienė
Jolanta Janavičienė studijavo keramika Taikomosios dailės instutu-te Freiburge, Vokietijoje, ir meno

13. JONO AISČIO ŽODŽIAIS 1979/10 gruodis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Poeto 75 metų sukakčiai atminti MoksluoseApie Joną Aistį būtų galima kalbėti ne vien kaip apie poetą,

14. Johnny Appleseed ir teta Mattie 1948/14 gegužė; Autorius : LOUIS BROMFIELD
L o u i s  B r o m f i e l d, gimęs 1906 m., yra plačiai žinomas amerikiečių rašytojas 1927 m.

15. JUODOJO LAIVO PRIESAIKA GINTARO ŽEMEI 1976/7 rugsėjis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Vytauto Marijošiaus opera "Priesaika". Švitrigaila prisiekia ginti Lietuvą. Kardą įsmeigęs, dainuoja

16. Juodvarniai 1949/24 rugsėjis; Autorius : PAULIUS JURKUS
ĮŽANGATen naktužė tyli Virš laukų ir kalnų — Visam kaimo kely Negirdėti dainų.Mūs trobelėj

17. JUODVARNIAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : PAULIUS JURKUS
(TĘSINYS)  IVLyg ėriukai kalvos būreliu sustoję, Taikstosi už dvaro prisiglaust kaitroj; Garbanėlės

18. JUODVARNIAI 1949/26 gruodis; Autorius : PAULIUS JURKUS
(TĘSINYS) VIIIRytmety, kai pabudo sesulė iš miego, Pro duris plūdo saulės linksmi spinduliai; Tarp

19. J. Urbšio laiškas O. V. Milašiui 1977/10 gruodis; Autorius : J. Urbšys
LIETUVOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTRO JUOZO URBŠIO LAIŠKAS O. V. MILAŠIUI, RAŠYTAS 1939 M. VASARIO 15

20. JUOZAS BRAZAITIS KAIP LITERATŪROS KRITIKAS 1977/10 gruodis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Encyclopedia Lituanica informacija apie Juozą Brazaitį pradedama apibūdinimu "literary histo-rian" (I,

21. J. TUMO-VAIŽGANTO LAIŠKAI Petrui Klimui ir Bronei Meginaitei-Klimienei 1970/4 balandis; Autorius : J. TUMAS-VAIŽGANTAS
Šie Vaižganto laiškai yra iš P. Klimo rinkinio. Spausdinami P. Klimui jr. leidžiant. Rašyba palikta

22. JONAS BILIŪNAS PAKELIUI Į VOKIETIJĄ 1961/3 kovas; Autorius : KOSTAS OSTRAUSKAS
Pašalintas 1901 m. kovo mėn. iš Tartu (tada Dorpato arba Jurjevo) universiteto už dalyvavimą

23. JIEŠKOJIMAS 1962/10 gruodis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
V. K. Jonynas — Betliejus (spalvotas piešinys)Smėlio dykumose krito trys šešėliai: vienas vilkosi iš

24. J. Kajecko, LIETUVOS ATSTOVO, KALBA 1963/2 vasaris; Autorius : J. Kajeckas
"Per skausmus į garbę". Taip, maironiškai tariant, galima būtų būtų nusakyti šio antro Kultūros

25. JAUNYSTĖ (eil) 1964/2 vasaris; Autorius : BALYS AUGINĄS
Kiekvieną pavasarįMatau magnolijos medį, Nuogą —Be lapų apsiausto,Smilkantį saulės žiedusŽemei —

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai