Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika J

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. JAV LB politinių studijų dienos 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : vrg.
1971 gruodžio 11-12 Filadelfijoje JAV LB centro valdybos suruoštos studijų dienos savo tikslu pabrėžė

2. JAUNIEJI REVOLIUCIONIERIAI AMERIKOS UNIVERSITETUOSE 1975/8 spalis; Autorius : LINAS KOJELIS
Šeštos šio šimtmečio dekados masiniai studentų sąjūdžiai, nukreipti prieš Amerikos dalyvavimą

3. JAUNIMO KONGRESAS 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Šis numeris skiriamas pirmajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui ir su juo susijusiems

4. JAUNIMO KONGRESO ĮSPŪDŽIAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ARŪNAS LIULEVIČIUS
Didieji žmonių subuvimai vienu atžvilgiu yra panašūs į gamtos nelaimes: j horizonte kylantį debesį

5. JAUNIMO REIKŠME TAUTOJ IR IŠEIVIJOJ 1966/7 Rugsėjis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Po daugelio metų svetur, mes susirinkome visi — jaunieji, vyresnieji ir sulaukę savo amžiaus

6. JAUNIMO KONGRESO APŽVALGA 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Rengėjai Pirmąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (stp. PLJK) Čikagoje 1966 birželio 30 — liepos

7. JAUNIMO PRIEŠKONGRESINIAI SUSITELKIMAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS, S. J.
Kongresas buvo užbaigiamasis į JAV susirinkusio pasaulio lietuvių jaunimo susitelkimas. Prieš jį vyko

JAV LB centro valdyba laiko kultūros kongresą pavykus. Tai rodo toks didelis jo dalyvių skaičius. Tai

9. JAUNIMO KONGRESAS MŪSŲ TAUTINIŲ SIEKIMŲ ŠVIESOJE 1957/7 rugsėjis; Autorius : A. BALTINIS
1. Jaunimas skirtingų pažiūrų susikirtime Į dvi priešingas pažiūras suskyla žmonės savo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai