Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai J

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. JAUNIMO PRAMOGOS ŽEMAIČIUOSE 1971/4 balandis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Pagrindinė, ir beveik vienintelė, viską nustelbianti, jaunimo linksminimosi forma dabar yra šokiai. Taip

2. JAV Lietuvių Bendruomenes darbo kliūtys ir jų priežastys 1971/5 geguze; Autorius : ANTANAS GAILIUŠIS
Spausdiname šį diskusinį straipsnį, laikydamiesi nusistatymo, kad kultūros žurnalas turi likti atviras

3. JAUNIMO KONGRESUI BESIRENGIANT 1971/8 spalis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Artėjant Pasaulio lietuvių jaunimo antram kongresui, jau prasidėjo jo reklama. Spaudoje skaitome

4. JAV LB dvidešimtmetį išlydėjus 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Volertas V.
Praeitis ir dabartis Prel. J. Balkūnas, JAV LB Laikinojo organizacinio komiteto

5. JAUNIMO SUVAŽIAVIMAI 1975/2 vasaris; Autorius : Girnius Saulius A.
Prel. dr. Juozas B. Končius mirė Romoje sausio 13. Ypač pasižymėjo kaip labdaros veikėjas — BALFui

Sveikiname Pasaulio lietuvių jaunimo II kongresą ir jo metu įvykstančią Tautinių šokių IV šventę.

7. JURGIS KRASNICKAS 1972/5 birzelis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Gimimo ir mirties sukakčių proga Šįmet sukanka 50 metų nuo Jurgio Krasnicko mirties ir 70 metų nuo jo

8. JONO NAUJALIO MUZIKINĖ VEIKLA IR KŪRYBA 1973/8 spalis; Autorius : KUN. LADAS BUDRECKAS
Muzika yra kažkas "dieviška" ir skirtinga nuo visų kitų meno rūšių. Figūrinio meno kūrėjai ima savo

9. JUOZAS BRAZAITIS 1974/10 gruodis; Autorius : Red.

10. Jonas Puzinas apie save ir apie kitus 1979/4 balandis; Autorius : Jurgis Jankus
Juostelėn įkalbėtas žodis Šiuo Jurgio Jankaus juostelėn įrašytu prof. dr. Jono Puzino pasisakymu

11. JONAS PUZINAS APIE SAVE IR APIE KITUS 1979/5 geguze; Autorius : JURGIS JANKUS
Jurgio Jankaus įrekorduoto autobiografinio pasisakymo tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 4.Aplinkybės, kuriomis

12. JO KAPAS NEŽINOMAS 1976/4 balandis; Autorius : JUOZAS VITĖNAS
Tautos laisvė yra glaudžiai susijusi su auka. Visiems žinomos aukos, kurias lietuvių tauta sudėjo 1918

13. JUOZAS LUKŠA 1976/10 gruodis; Autorius : P. VYTENIS
Laisvės kovų didvyrio mirties 25 metų sukakčiai 1. Juozas Lukša —laisvės kovotojas Juozas Lukša

14. JUOZAS LUKŠA 1977/1 sausis; Autorius : P. Vytenis
Laisvės kovų didvyrio mirties 25 metų sukakčiai(Pabaiga)6. Juozas Lukša Prancūzijoje Juozas Lukša 1948

15. JOSEPH W. GLUHMAN APIE KAZIMIERO ŽOROMSKIO KŪRYBĄ 1978/7 rugsėjis; Autorius : Joseph W. Gluhman
Kazimieras Žoromskis savo studijoje New YorkeKazimieras Žoromskis gerai pažinojo gamtą, ypač Naujosios

16. JONAS K. KARYS AIDŲ PREMIJOS LAUREATAS 1961/8 spalis; Autorius : Red.
Kaip jau pranešta šio žurnalo rugsėjo numeryje, "Aidų" mokslo premija šiemet paskirta J. K. Kariui už

17. JUOZAS TYSLIAVA 1902.XI.1 - 1962.XI.11 1961/9 lapkritis; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Juozas Tysliava dar žaliūkas pasirodė lietuviškajame akiratyje kaip poetas, kurio balsas nuskambėjo

18. JUOZAS KRALIKAUSKAS 1962/1 sausis; Autorius : red
JUOZAS KRALIKAUSKAS, laimėjęs "Draugo" romano premiją už veikalą "Titnago ugnis".Juozas Kralikauskas

19. JUOZO AKSTINO ATMINIMUI 1962/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Vasarvietė stovėjo kylančios kalvos atšlaitėj. Didžiulės, sumitusios eglės dengė ją nuo vėtrų ir

20. JUOZAS MIKĖNAS 1965/1 Sausis; Autorius : V. VIZGIRDA
J. MIKĖNAS Vaikas su balandžiu (1935) Kai rudeniniai saulės spinduliai dar kaitino Vilniaus kalveles,

21. J. Balčikonio netekus 1969/4 balandis; Autorius : Pranas Skardžius
Šiemet, vasario 5 d., eidamas 84-uosius metus, mirė prof. Juozas Balčikonis, vienas iš seniausių

22. JAUNIMO PROBLEMA LIETUVIŠKOJE IŠEIVIJOJE 1966/1 Sausis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
1. Lietuviškojo jaunimo problema yra visos lietuvių išeivijos problema. Jos branduolį sudaro

23. Jurgis Savickis 1953/2 vasaris; Autorius : Juozas Brazaitis
Tautos "sveikas protas" buvo suradęs gerą kelią — siųsti į užsienius Lietuvai atstovauti

24. JONAS BILIŪNAS - POETAS 1957/10 gruodis; Autorius : KOSTAS OSTRAUSKAS
KELETAS DUOMENŲ Nors Jono Biliūno prozai gana būdinga poetinis - estetinis polėkis, poetas žanro

25. JAV LB ATŠVENTĖ 30-METĮ IR PAGERBĖ LAUREATUS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Alf. Nakas
JAV LB jubiliejinis suvažiavimas Detroite pradedamas Lietuvos himnu. Prie mikrofono JAV LB valdybos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai