Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija J

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. JAV DE JURE LIETUVOS PRIPAŽINIMO 50 METU SUKAKTIS 1972/6 rugsejis; Autorius : S. A. Bačkis
Šių metų liepos 28 sukako 50 metų, kai JAV pripažino de jure Lietuvą, Estiją ir Latviją. Tai

2. JAUNŲJŲ TEATRO ATSIMINIMAMS GRĮŽTANT 1975/10 gruodis; Autorius : ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ
Sentimentalus vakaras. Gal ir gyvenimo . . . Po nuostabių dienų. Po svarbių, reikšmingų ir — niekam

3. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/3 kovas; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Vilniaus vyskupų likimas XIX-XX amžiujeNelaiminga Lietuvos sostinės

4. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS . VYSKUPO SOSTĄ 1977/4 balandis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėtiKas siūlė kun. J. Matulaitį Vilniaus Vyskupu?Kai ėjo derybos,

5. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/5 gegužė; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Nuncijus Achille RattiJurgio Matulaičio Vilniaus vyskupu paskyrime ir

6. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/6 birželis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Ratti kelionė į Vilnių ir Kauną Paskirtas ne tik Lenkijos, bet ir

7. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Nuncijaus Ratti vargai Lenkijoje Ratti, atvykęs į Varšuvą ir

8. J. G. KREUTZFELDO LIETUVIŲ TAUTOS IR DAINŲ CHARAKTERISTIKA 1960/7 rugsėjis; Autorius : A. ŠEŠPLAUKIS
Platesniame latvių ir estų dainų tyrinėjime, parašytame Herderio 150 metų mirties sukakties proga1, jo

9. JAUNIMAS DVIEJŲ KULTŪRŲ SANKRYŽOJE 1966/2 Vasaris; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Esame įpratę girdėti standartinį posakį: žmogus atėjo pasaulin. O ir mes patys žiūrime į naujagimį

10. J. Jablonskis kalbininkas 1950/4 balandis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
Lig šiol Lietuvai nekaip yra sekęsi su kalbininkais: arba jie kalbos mokslo darbą dirbo kaip reikiant

11. JONAS JABLONSKIS ŠVIETĖJAS 1950/4 balandis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
1. PLAČIUOSE ŠVIETIMO BARUOSE Jono Jablonskio veikla buvo plati. Jis buvo ne tik kalbininkas specialistas,

12. JAV LIETUVIŲ VEIKLOS 1983 METŲ APŽVALGA 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : A. PLUKAS
Šventieji metai Popiežius Jonas Paulius II 1983 metus buvo paskelbęs jubiliejiniais Atpirkimo metais

13. JORGE GUILLEN 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
1893 — 1984 Keletą mėnesių prieš savo mirtį, lyg nujausdamas beartėjantį galą, Jorge Guillėn

14. JAV LIETUVIŲ 1984 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : A. PLUKAS
1984 metų mūsų veiklos apžvalga yra tikras veidrodis, kuriame matome patys save — išeivijos lietuvius,

15. JOHANN SEBASTIAN BACH 300 metų nuo jo gimimo 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Elena Vasyliūnienė
Johann Sebastian Bach, vienas didžiausių pasaulinių kompozitorių, gimė 1685 kovo 21 d. Eisenache,

16. JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS IR MAŽOJI LIETUVA 1986/1986 m. 1; Autorius : M. BRAKAS
Amerikiečio akyse Mažoji Lietuva — tokia geografiškai tolima, kad jam sunku įsivaizduoti, kaip JAV

17. JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS IR MAŽOJI LIETUVA 1986/1986 m. 2; Autorius : M. BRAKAS
Antrasis pasaulinis karas Mažąją bei Didžiąją Lietuvą kaip ir kitas Rytų Europos tautas, palietė

18. JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS IR MAŽOJI LIETUVA 1986/1986 m. 3; Autorius : M. BRAKAS
Harry S. Truman, tapęs JAV prezidentu, įžengė į pasaulinių santykių areną kaip naujokas dvejopa

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai