Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija J

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. J. JABLONSKIO TAISYMAI 1973/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
J. Jablonskis yra didžiausias mūsų kalbininkas praktikas. Jo svarbiausias tikslas ir uždavinys buvo

2. JACOUES MARITAINUI MIRUS 1973/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Šį pavasarį, balandžio 28, mirė prancūzų filosofas Jacąues Maritain. Tai mūsų amžiaus

3. Jean-Jacques Rousseau vienišumas 1979/6 birželis; Autorius : JOLITA KAVALIŪNAITĖ
200 m. nuo rašytojo mirties suėjusLe pays des chimeres est le seul digne d'ėtre habite.Svajonių pasaulis

4. J. MARITAINO MENO SAMPRATA 1962/5 gegužė; Autorius : DR. P. CELIEŠIUS
Jacques Maritainas yra vienas žymiausių šių laikų katalikų pasaulio filosofų. Jis nesiriboja vien

5. JĖZUS - DIEVO ŽODIS 1962/10 gruodis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
"Kuomet rami tyluma buvo visa apėmusi, ir naktis savo bėgyje buvo padariusi pusę kelio, iš dangaus, nuo

6. JOHN DEWEY —"PROGRESYVIOS MOKYKLOS" FILOSOFAS 1968/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
God help the world when He lets loose a bad thinker — Carlyle Jau per 15 metų praslinkus nuo Dewey

7. JOSĖ ORTEGA Y GASSET 1956/6 birželis; Autorius : P. GAUČYS
(1883-1955) Žymiausias šių dienų ispanų filosofas ir eseistas kartu yra ir vienas brandžiausių

8. JAUNIEJI KRIKŠČIONYS DARBININKAI 1958/6 birželis; Autorius : Dr. J. Sav.
Iš daugybes tarptautinio masto kongresų, pereitais metais cusirinkusių Romoje, ypatingai išsiskyrė iš

9. JONAS XXIII 1958/9 lapkritis; Autorius : L. A.
Po įspūdingų popiežiaus Pijaus XII laidotuvių daugelio milijonų mintys buvo sutelktos į vieną

10. JASPERSO FILOSOFIJOS KAIP "LAISVO TIKĖJIMO" SAMPRATA 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
NUO BŪTIES PAŽINIMO į POETINĘ JOS VIZIJĄ? Šis straipsnis kaip didesnio darbo baigiamasis skyrius

Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai ir žodžiai yra surašyti evangelijų knygose. Jos yra pirmasis,

12. JURGIS MATULAITIS PALAIMINTŲJŲ KELIU 1987/3 nr.; Autorius : KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, M.I.C.
Kai 1871 m. balandžio 20 d. Marijampolės bažnyčioje kun. Jurgis Cėsna, anuomet baltųjų marijonų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai