Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1947 Letter: K
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

1. KULTŪROS TRAGIZMAS (2) 1947/2 gegužė; Autorius : ANTANAS MACEINA
3. SUSTINGIMO TRAGIZMAS Kultūros kūrinys yra išvidinio žmogiškojo pasaulio apraiška. Tai, kas

2. KULTŪROS TRAGIZMAS 1947/3 birželis; Autorius : ANTANAS MACEINA
4. Netikros būties tragikaKultūrą žmogus kuria dėl to, kad gamta neduoda nieko, kas reikalinga jam

3. KŪRYBOS PASAULY 1947/3 birželis; Autorius : red.
Religinis gyvenimas* Prancūzų kard. S a h a r d' a s , tardamas prancūzų akademikams NotreDame

4. KULTŪRINĖ DEMOKRATIJA 1947/8 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Turinys: Įvadas. — 1. Kultūrinis totalizmas. — 2. Kultūros vadavimasis iš politikos. — 3.

5. Katalikybės ateitis Indijoje 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
RELIGINIS GYVENIMASKą būtų galima pasakyti apie katalikybės ateitį Indijoje? Ir ką apie tai byloja

6. KULTŪROS TRAGIZMAS 1947/1 balandžio; Autorius : ANTANAS MACEINA
ĮVADAS K u l t ū r a   y r a   ž m o g a u s   k ū r y b a. Joks gyvulys

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai