Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1962 Letter: K
Categories 1962
1 sausis (28), 10 gruodis (24), 2 vasaris (21), 3 kovas (25), 4 balandis (27), 5 gegužė (26), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (27), 9 lapkritis (22)
 

1. KAD VISI BŪTŲ VIENA 1962/3 kovas; Autorius : J. VAIŠNORA, M.I.C.
Dabartinis popiežius Jonas XXIII neslepia nuo viešumos ne tik ką jis daro, bet ir ką rengiasi daryti.

2. KALBOTYRINIS DARBAS LIETUVOJE 1962/3 kovas; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Lietuvių kalbos mokslo darbas dabartinėj Lietuvoj dirbamas ypatingomis aplinkybėmis. Tuojau po karo ir dar

3. KONSTANTINO SIRVYDO BIOGRAFINES DATOS 1962/4 balandis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Konstantiną Sirvydą jau nemaža prirašyta. Prof. Vaclovas Biržiška "Aleksandryno" I-me tome sužymi 119

4. KALBOTYRINIS DARBAS LIETUVOJE 1962/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
TęsinysApskritai imant, A. Juškos žodynas, kurio pasirodžiusios dalies spausdinimas tęsėsi nuo 1897

5. KALBOTYRA JAV IR EUROPOJE 1962/6 birželis; Autorius : ANTANAS KLIMAS
Mokslinė kalbotyra prasidėjo tiktai 19-me šimtmetyje. Daugiausia pasidarbavo šioje srityje vokiečiai,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai