Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 Letter: K
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. KOREFERATAS PRIE J. KARDELIO PASKAITOS 1963/3 kovas; Autorius : JONAS ČIUBERKIS
Nežinau, ar J. Kardelis taip suprato, ar jis praleido pro pirštus vieną iš svarbiausių mūsų išeivijos

2. KOREFERATAS PRIE ST. PIEŽOS PASKAITOS 1963/3 kovas; Autorius : V. ZALATORIUS
Gaila, kad mes abu su St. Pieža prieš kongresą buvom taip užsiėmę, kad negalėjom susitikti ir plačiau

3. KAS NAUJO MŪSŲ ELEMENTORIUOSE 1963/5 gegužė; Autorius : Ignas Malėnas
Šiandien mokant iš elementoriaus, beveik visur europiečiuose vyrauja garsas — raidė. Mat, jie priėję

4. KONCERTAS IR NAUJAS VEIKALAS 1963/5 gegužė; Autorius : Elena Vasyllūnienė
Kovo 24 dieną Jordan Hali salėje Bostone įvyko neįprastas koncertas: Jo ypatingumą sudarė išpildytojai

5. KAS YRA MONOLITINĖ IR PLURALISTINĖ KULTŪRA? 1963/5 gegužė; Autorius : D.
1. Kaip ji suprantama Amerikoje?V. K. "Naujienų" literatūriniame priede (1963.3.16) atsiliepė į šių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai