Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 Letter: K
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

1. KURIE PLOTAI TURĖTŲ PRIKLAUSYTI ATSTATOMAI LIETUVAI? 1952/1 sausis; Autorius : K. Pakštas
Pernai metų gruodžio "Aidų" numeryje prof. K. Pakšto straipsnyje "Lietuvių Tautos ir Valstybes sienos"

2. KELIAS Į SOCIALINĖS PROBLEMOS SPRENDIMĄ 1952/2 vasaris; Autorius : J. Pikūnas
Socialinio klausimo sprendimas yra viena iš jautriausių mūsų šimtmečio problemų, gi socialinio

3. KRIKŠČIONIŠKASIS STRINDBERGAS 1952/3 kovas; Autorius : Juozas Lingis
Stockholmo šiaurinėse kapinėse, įėjus pro pirmuosius vartelius, vadinamajame neturtingųjų kvartale,

4. KOMUNIZMAS IR RELIGIJA ITALIJOJE 1952/3 kovas; Autorius : D r. J. Sav.
Kai Italija pereitame kare kapituliavo, tuomet ypač šiaurinėje jos dalyje iškilo gana gyva partizanų

5. KNUT HAMSUNO MIRTIES PROGA 1952/4 balandis; Autorius : Juozas Lingas
Gražiai atbaigtų asmenybių, pastovių paminklinių statulų, tautinių paminklų literatūros istorijoje

6. KANONŲ TEISĖS MOKSLO TĖVAS 1952/7 rugsėjis; Autorius : T. L. Andriekus. O. F. M.
Dante Alighieri savo veikale "Dieviškoji Komedija" poetiniu drabužiu apvilko ir tas sąvokas, kurias

7. KRITIKOS PAMOKA 1952/9 lapkritis; Autorius : L. M.
Stasys Santvaras savo straipsnyje "Dailusis žodis ir jo kritikai" ("Dirva", 1952 m., rugsėjo 4 d. nr.),

8. KRONIKA 1952/9 lapkritis; Autorius : Red.
• Jeigu susidarys pakankamas prenumeratų skaičius, "Lietuvių Enciklopedijos" manoma išleisti kasmet po

9. KRONIKA 1952/10 gruodis; Autorius : Red.
• Lapkričio 20 dieną Neapolyje mirė didysis mūsų laiku filosofas — Benedetto Croce, gilią vagą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai