Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. Kai kurie XVIII amžiaus prancūzų romano žmogaus dvasios aspektai 1976/4 balandis; Autorius : JOLITA KAVALIŪNAITĖ
Literatūra, kaip ir apskritai menas, išreiškia žmogų ir atskleidžia pačius svarbiuosius —

27. KINAS 1949/23 birželis; Autorius : A. Mc.
„Bernadetės giesmė“. - Vokiškai rašąs Pragos žydas (gim. 1890 m. rugsėjo 10d.) Franz Werfel 1940

28. KASDIENYBĖS TAURĖJE 1977/3 kovas; Autorius : BALYS AUGINAS
PROPROTĖVISKAI laukinis žvėris         Pratarė                  Pirmąjį žodį

29. KAZIMIERAS BŪGA 1948/21 gruodis; Autorius : ST. BARZDUKAS
Kazimieras Būga priklauso prie pačių didžiųjų bendrinės lietuvių kalbos kūrėjų, dėjusių jai

30. KOMPOZITORIUS JUOZAS GRUODIS 1948/21 gruodis; Autorius : J. Gaidelis
M E N A S Mūsų laikraščiai pranešė, kad pernai Lietuvoje mirė kompozitorius Juozas

31. KETURI VĖJAI IR KETURVĖJININKAI 1949/24 rugsėjis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS, VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POEZIJA Lotynų patarlė sako, kad apie mirusius esą tegalima kalbėti arba gerai,

32. KAZYS VARNELIS IR JO KŪRYBA 1977/7 rugsėjis; Autorius : HAROLD HAYDON
Harold Haydon — Adjunct Professor of Fine Arts, Indiana University Northwest, Visiting Instructor, School

33. K O H E L E T 1978/2 vasaris; Autorius : ANTANAS JASMANTAS
Aš, Kohelet, buvau Izraelio karalius Jeruzalėje ... Ir mačiau, kas dedasi žemėje . . . : Dievybė

34. KALNŲ GRIŪTIS 1978/5 gegužė; Autorius : ANŠLAVS EGLITIS
Štai ką papasakojo man senas kalnų vadovas Teodulas Supersakso, kada aš aplankiau jį jo kalnų

35. KAZYS ŠIMONIS 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
KAZYS ŠIMONIS Bokštai Senosios kartos dailininkas Kazys Šimonis mirė Kaune birželio mėn.,

36. KAIP GIMĖ SKIEMENŲ METODAS 1970/3 kovas; Autorius : IGNAS MALĖNAS
Baigęs 1921 m. jau reformuotą mokytojų seminariją, buvau įsigeidęs pakliūti į universitetą. Tad

37. Krantas jau visai arti 1970/3 kovas; Autorius : ROMUALDAS LANKAUSKAS
Paplūdimy ir viksvomis apaugusiose kopose knibždėte knibždėjo žmonių; jų buvo tiek daug, kad darėsi

38. Karalija pavojuje 1970/8 spalis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
Ištrauka iš dramos "Gluosniai vėjuje"Šešioliktame šimtmetyje, buvęs karalaitis Kazimieras su

39. KAZYS BIINKIS GYVENIME (5-rių metų mirties sukakčiai praėjus) 1947/6 rugsėjis; Autorius : Liudas Dovydėnas
Yra kūrėjų, lygintinų žemės riešutui, — auga pasislėpęs žemėje, dargi atkastas būtina

40. KVAILUMO RIBA 1960/5 gegužė; Autorius : A. BARONAS
Julius Bakutis niekada nesiveržė ir pirmąsias vietas. Lietuvoje tarnavo kariuomenės sandėly, buvo ramus

41. KULTŪROS KONGRESO ATIDARYMO KALBA 1963/2 vasaris; Autorius : P.Gaučys
Iš kairės sėdi: Petras Maldeikis, sekr. Leonas Balzaras, pirm. Povilas Gaučys, vicepirm.  Benys

42. KARALIAUS LYRO PALIKUONYS 1963/5 gegužė; Autorius : A. LINGAILA
The weight of this sad time we must obey; Speak what we feel, not what we oughtto say. — W.

43. KRISTIJONO DONELAIČIO SUKAKČIAI 1964/3 kovas; Autorius : A. R.
šiandien vis dar nevienas lietuvis sielojasi, kada mes išplauksime į tarptautinius vandenis, beliktų

44. Kristijono Donelaičio pėdomis 1964/3 kovas; Autorius : J. BRAZAITIS
Kristijonas Donelaitis, pieštas dail. T. Kulakausko apie 1935 m.1. Tėviškėje Lazdynėliuose1936 metais

45. KARALIŲ VĖLIAVA 1965/3 Kovas; Autorius : Eugène Ionesco
—    Kodėl tu laiku nepranešei apie jo mirtį? Arba kodėl neatsikratei lavonu anksčiau,

46. KELIAUJU SU PAVASARIU 1968/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
PO TĖVO MIRTIES Brangūs palaikai sudeginti — Žirgas, sakalas ir kardas virto pelenais; Virto

47. KANDINSKIS — MENO REVOLIUCIONIERIUS 1968/10 gruodis; Autorius : STASYS GOŠTAUTAS
Tėvui Leonardui Vasilij Vasiljevič Kandinskij (Vakaruose rašėsi Kandinsky) gimė 1866 gruodžio 4

48. Kalėdų gėlė 1966/10 Gruodis; Autorius : ANDRIUS NORIMAS
Legenda Saulės kaitros nualinti kalnai laukia iš dangaus drėgmės, bet žydriame skliaute ištirpusi

49. Knygos prologas (eil.) 1950/2 vasaris; Autorius : Kazys Bradūnas
KNYGA: Broli, kaimyne, žmogau — augintini žemės molėtos, Skliauto žvaigždėto sūnau, tremtini

50. Karoliai 1950/3 kovas; Autorius : Nele Mazalaite - Krūminiene
Atsitiko dar viena istorija su ta koplytėle, žinote, kuri stovėjo mūsų kaimyno lankoje, ir buvo graudu,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai