Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. Kalėdų dovanos (eil.) 1950/4 balandis; Autorius : KALĖDŲ DOVANOS
Tau Kalėdoms dovanų, žmona brangioji, Ieškau aš parvežt Paryžiuje visam, Ko nespėji, ko nelauki,

52. Knyga apie naujosios literatūros prometėjizmą 1950/5 gegužė; Autorius : Pr. B.
Mūsų dienų literatūrą užvaldė žmogaus ir jo metafizinės egzistencijos problemos. Tarpkario

53. KETUREILIAI 1950/7 rugsėjis; Autorius : J. AISTIS
SODIEČIO LAIŠKAS O, KAD TU man atsiųstum armoniką, Broli... Aš ją dar susitaisyčiau,

54. Krizė sovietinėj lietuvių literatūroje ir kritikoj 1951/3 kovas; Autorius : J. Gintautas
Kas bent kiek pažįsta sovietinį gyvenimą, tas žino, kad jame vyrauja ir turi vyrauti herojinio optimizmo

55. KETURI ŽINGSNIAI (eil) 1951/5 gegužė; Autorius : J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENE
NAKTIS Iš  krašto   fioletinio žvaigždėto Blakstienoms kvepiančioms užleidusi akis, Ateina 

56. KUMBERLANDO KALNUOSE 1951/6 birželis; Autorius : ANTANAS TULYS
Važiuodami iš Čikagos į Floridą, mes patraukėme tuo keliu, kuris eina per Kumberlando kalnų grandinę.

57. KAD ATRAKINČIAU DAINŲ SKRYNELĘ 1951/8 spalis; Autorius : Red.
IŠ LIETUVIŲ POEZIJOS  ANTOLOGIJOS   APGARBSTYMAS   MOTINOS (RAUDA) Motinėle tu mano, aš tau

58. KARALIAUS MINDAUGO PASKUTINIS MONOLOGAS 1967/5 Gegužė; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
V. K. JONYNAS  Šv. Pranciškus (aliuminis, 1963) T. J. Gailiušio nuosavybė Netikrumas ir baisi

59. KETVIRTOJI STOTIS 1955/3 kovas; Autorius : PAUL CLAUDEL
O motinos, regėjusios pirmagimį ir vienatinį vaikelį mirštant, Minėkite tą naktį, paskutinę, prie

60. KAIP JONUKAS ANT AVINO JODINĖJO 1952/8 spalis; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Vieną karštą vasaros dieną Jonukas stovėjo pūdyme prie kaiminės. Vyrai po pietų dar buvo neišėję

61. KELIONĖ Į EŽERIETĮ 1952/9 lapkritis; Autorius : Julius Baniulis
Julius Baniulis (1880-1943) tarp savo rankraščių paliko ir pora beletristinių dalykų. Vieno jų dalį

62. KARL SANDBURG 1953/8 spalis; Autorius : CARL SANDBURG
CARL SANDBURG gimė 1878 metais Galesburge, Illinois. 1915 metais jam suteikta Levinsono premija už poemą

63. Kūrybos gabaliukai 1953/10 gruodis; Autorius : JUOZAS ALBINAS HERBAČIAUSKAS
JUOZAS ALBINAS HERBAČIAUSKAS (1875-1944) * Tverkim vis naujas, vis turtingesnes, vis gražesnes gyvenimo

64. KAIMŲ TAKELIAIS 1955/8 spalis; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Ežiomis per kaimų laukus ėjo du seneliai. Abu keliavo tylėdami — jis pirmas, ramstydamasis lazda ir

65. KOKIA M. K. ČIURLIONO VIETA EUROPOS MENE? 1955/9 lapkritis; Autorius : J. Grinius
Mes, lietuviai, apsupti didesnių už mus kaimynų, nuo seniai esame įtaigojami mums nepalankia kryptimi.

66. KRYMO SONETAI 1955/10 gruodis; Autorius : ADOMAS MICKEVIČIUS
AKERMANO TYRAI Įplaukiau į erdvybę sauso okeano; vežimas po žalumą braidžioja kaip luotas: per

67. Keturi Vilniaus katedros paveikslai 1956/1 sausis; Autorius : POVILAS RĖKLAITIS
Vilniaus katedra — V. Augustino nuotrauka KLAIDINGA T. NARBUTO REKONSTRUKCIJA PRIEŠ 100 METŲ*)

68. KORPORATYVIZMO PAVEIKSLAI 1956/2 vasaris; Autorius : P. DAUGINTIS, S. J.
Nekartą mūsų spaudoje ir šio žurnalo puslapiuose buvo rašyta apie korporatyvizmą ir jo doktrinos

69. KERŠTAS 1956/6 birželis; Autorius : R. SPALIS
Vyras pakabino telefono ragelį ir, perėjęs kambarį, atsidūrė pas žmoną, kuri, žvilgterėjusi į jo

70. KANLAS IR MERGELĖ 1956/10 gruodis; Autorius : Kl. Jurgelionis
AIRIŲ PASAKA-LEGENDA Eilėmis atpasakojo Kl. Jurgelionis Pasaka apie "Kanlą ir Mergelę" yra

71. KAIP TELESFORO VALIAUS GRAFIKON ATĖJO SPALVA 1957/4 balandis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
TELESFORAS VALIUS AUTOPORTRETAS (spalv. tipografija) Pirmieji pasimatymai su menininkais dažnai būna

72. KŪRYBOS IR VEIKLOS METAI 1957/8 spalis; Autorius : L. Andriekus
Šį pavasarį dail. V. K. Jonynui suėjo 50 metų amžiaus. Lietuviškoji spauda tą mūsų žymaus grafiko

73. KRAITINIS SUOLAS 1958/1 sausis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
 Taip jau, turbūt, buvo žadėta, nes ko gi kitaip Mykolas Vanagas iš Kartenos ir Gailiai iš

74. KOMPOZOTORIUS JONAS BIELINIS 1958/1 sausis; Autorius : A. Narimantas
Kompozitorius J. Bielinis gimė neturtingoje darbininkų šeimoje 1909 m. Gudonių k., Seirijų vis., Alytaus

75. KRAITINIS SUOLAS 1958/2 vasaris; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
(Tęsinys) Tai tiek patys Gailiai buvo užsakę, tačiau meistras įkalbinėjo, jog reiktų kiek

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai