Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. KAD BENT JIE UŽTARTŲ 1958/6 birželis; Autorius : Juozas Mikštas
KAD BENT JIE UŽTARTŲ Tu pasitiksi Ją, kaip viešnią rūsčią, Gyvenimo ir amžinybės tarpdury, Ir

77. KAI STEBUKLINIAME VAIDINIME GLUOSNIAI NESUSILAUKĖ VĖJO 1958/6 birželis; Autorius : St. Meringis
"Vėjas gluosniuose", stebuklinis 2 veiksmų Algirdo Landsbergio vaidinimas, gegužes 10 ir 11 d. Čikagos

78. KONKURSAS KANTATAI PARAŠYTI 1958/9 lapkritis; Autorius : Red
Lietuvių Muzikos Komisija susitarė su Pirmosios Dainų šventės Komitetu ir skelbia konkursą kantatai

79. KAIP NIEKAD DAR 1959/2 vasaris; Autorius : KĘSTUTIS KEBLYS
Nuvalėme laukus. Dideles bandas raguočių nuginėme Dvaran, nugabenome audeklo ritinius ir maišus vilnų.

80. KARUSELĖ 1959/3 kovas; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Labai niūri pavasario diena. Nėra nei vėjo, nei saulės, nei lietaus, tik kažkoks ilgesys ir rūkas.

81. KOMISARO TREČIOJI KNYGA 1959/5 gegužė; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
Veiksmas vyksta Lietuvos sostinėje. Miša — svarbių reikalų komisaras. Maša — jo žmona. MAŠA.

82. KUNIGAIKŠTIS LEONAS SAPIEGA KALBA KROKUVOS SEIME 1959/9 lapkritis; Autorius : F. ŠILERIS
(Iš Demetrijaus) Tai štai prie ko priėjom! Ir jei niekas Teisybės gint nestoja, ginsiu aš. Aš tos

83. KAIP BUVO RENGIAMAS NAUJOJO TESTAMENTO IR PSALMYNO VERTIMAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Vaclovas Aliulis
INTERVIU SU NAUJOJO TESTAMNTO  IR PSALMYNO NAUJOJO VERTIMO REDAKTORIUM KUN. VACLOVU ALIULIU JAM

84. KNYGA APIE KRĖVĘ, SUKAKTYS IR ANEKDOTAI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
Krėvės 100 metų sukakčiai 1981 m. Vilniuj L.M. Akademija išleido stambią knygą (Literatūra ir kalba,

85. KRIKŠČIONIŠKOJI VAKARŲ PASAULIO LITERATŪRA 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
XX amžiaus vokiečių, austrų ir šveicarų literatūros autoriai Krikščioniškosios literatūros

86. KRIKŠČIONIŠKOJI VAKARŲ PASAULIO LITERATŪRA 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
XX amžiaus vokiečių, austrų ir šveicarų literatūros autoriai Tęsinys iš š. m. Aidų Nr.

87. KOPSIM VĖL Į KALNĄ 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : LIDIJA ŠIMKUTĖ
Albinas Elskus — Obuolių žaidimas (1978). Ann Weinstein rinkinys Kopsim Į kalną, siauru akmenuotu

88. KELIAUTOJAS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : CHRISTOPHER BRENNAN
Seniau galėdavau sėdėti valandų valandas prie židinio, kai lašantys karnizai dainuodavo džiaugsmą

89. KELIONĖS DOVANA 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : JURGIS GLIAUDA
Pasitraukęs į ankstyvą pensiją, Kazimieras Jurėnas panoro aplankyti Lietuvą. Jis nukako į Vilnių lyg

90. KRIKŠTO IŠVAKARĖMS 1986/1986 m. 4; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
EILĖRAŠČIO PRADŽIA Žodį, kaip ostiją, pakeliu Ir įdedu į burną. Tebūna jis mano Kūnas

91. KARALAITĖS VEDYBOS 1991/1; Autorius : Nelė Mazalaitė-Gabienė
Šaukliai ir žmonių liežuviai skelbė, kad karalius leidžia už vyro savo vienturtę dukterį. Į dvaro

92. KRIKŠTO ELEGIJOS 1987/3 nr.; Autorius : ANATOLIJUS KAIRYS
Kryžiaus keliai Šv. Petro aikštėje PIRMOJI ELEGIJA Tai buvo žemė (ji yra ir bus) šviesi,

93. KOŠMARAS 1988/1 nr.; Autorius : KAZIMIERAS BARĖNAS
(Ištrauka iš stambesnio darbo) —    Kurgi bėgi? Kur? — Ragaišienė sušaukė jį,

94. KAI DIENOS IR NAKTYS DEGĖ 1989/2 nr.; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
(1944 — 1950) KELIAUNINKAI Einame. Važiuojame. Skubame tolyn. Pavargęs miestas spokso į mus

95. KRISTUS KAIP ŠVENTAS JURGIS 1989/4 nr.; Autorius : KORNELIJUS PLATELIS
V. Maželio nuotr. KORNELIJUS PLATELIS Kornelijus Platelis yra Lietuvos jaunosios kartos poetas,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai