Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 1971/4 balandis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Senojo ir moderniojo komunizmo skirtingi pagrindaiKrikščionybės ir komunizmo santykiai yra daug labiau

2. KAS YRA "SOVIETINIS SOCIALIZMAS"? 1971/6 birzelis; Autorius : Leszek Kolakovoski
Žemiau dedamos satyrinės poemos prozoje autorius Leszek Kolakowski (g. 1927) buvo pats įtakingiausias

3. KINIJA — PRIEŠAS VIRSTA DRAUGU 1974/3 kovas; Autorius : JUOZAS ERETAS
Kas su kuo ir kas prieš ką? Pirmasis pasaulinis karas (1914-18) turėjo vieną gerą ypatybę: jis

4. Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma 1979/3 kovas; Autorius : Paul Goma
Paul Goma, rumunų rašytojas ir disidentas, 1977 m. pabaigoje buvo ištremtas iš tėvynės ir apsigyveno

5. KATALIKIŠKOJI AKCIJA 1948/10 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
(JOS ATGAIVINIMO TREMTYJE PROGA) ĮVADAS Prieš dvidešimt trejus metus popiežius Pijus XI,

6. KELIAS Į LAISVĘ IR VASARIO 16-TOJI 1948/11 vasaris; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
ŽVILGSNIS IŠ 30-TIES METŲ PERSPEKTYVOS 1. PENKI VEIKIMO ŽIDINIAI1914 metais lietuvių tauta jau buvo

7. KOVOS BARUOSE 1948/12 kovas; Autorius : Red.
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktis visur gražiai ir ryžtingai paminėta, visur prisiminta

8. KLAIPĖDOS KRAŠTO ĮSIJUNGIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ 1948/18 rugsėjis; Autorius : A. ŠAPOKA
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos ryšiai yra amžini. Tai yra vieno tautinio organizmo dalys, perskirtos

9. Komunizmo ekskomunika 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. Mc.
V I S U O M E N Ė Suprema Congregatio Sancti Officii š. m. birželio 28 d. atsakė į keturis klausimus,

10. Kur pasuks vokiečių krikščionys demokratai? 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. Ž-kas
Viena pozityviausių vokiečių politinių partijų kaizerio imperijos ir Weimaro respublikos laikais buvo

11. KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS 1978/7 rugsėjis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Paskutiniojo dešimtmečio įvykiai, ypačiai Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos vedama kova už

12. KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS 1978/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
(Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 7)Katalikiškoji rezistencija LietuvojeNenuostabu, kad Lietuvos katalikai,

13. KĄ ŽEMAITĖ RAŠĖ APIE BOLŠEVIKUS 1960/3 kovas; Autorius : P. Samogita
Bolševikai Lietuvoje Žemaitę (1845 -1921) savinasi, tarytum ji būtų buvusi jų šalininkė arba jų

14. KOMUNIZMO KOVA SU RELIGIJA LIETUVOJE 1963/4 balandis; Autorius : DR. V. MAR
ĮžangaMarkso pasakymas, kad religija yra liaudies opuimas, apsprendžia visą komunizmo santykį su

15. KOMUNIZMO KOVA SU RELIGIJA LIETUVOJE 1963/5 gegužė; Autorius : DR. V. MAR
PabaigaPagal partijos programą, moksleiviai neprivalo liktis tik pasyvūs klausytojai: jie turi tapti

16. KRISTAUS PRASMĖ ALEKSANDRO BLOKO POEMOJE "DVYLIKA" 1965/4 Balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1 Vakaram Al. Blokas (18801921) yra žymiai mažiau pažįstamas negu kiti rusų simbolistai, sakysime:

Naivūs palyginimai be emocionalumo Kaip antraštė nurodo, šis straipsnis bus ribotos temos. Užtat

18. KULTŪRINIS BENDRAVIMAS SU LIETUVA 1966/8 Spalis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Maskvos iniciatyva 1925.VIII.3 Maskvoje buvo sudaryta Sovietų Sąjungos Draugija Kultūriniams Ryšiams

19. KULTŪRINIS BENDRAVIMAS SU LIETUVA 1966/9 Lapkritis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Tęsinys iš nr. 8. Bendravimas Lietuvos tarptautinės padėties kontekste Skirtumas tarp satelitų

20. KULTŪROS KONGRESĄ PASITINKANT 1967/8 Spalis; Autorius : Red
JAV ir Kanados lietuvių III kultūros kongresas šaukiamas Čikagoj lapkričio 24-26. Nors, šias

21. KELIOS PASTABOS DĖL LIETUVOS ATSTATYMO 1955/1 sausis; Autorius : JONAS AISTIS
Atidžiau sekdami svarstymus ir diskusijas dėl išlaisvintos Lietuvos atstatymo, galime pastebėti gana

22. KOMUNISTINIO IMPERIALIZMO ŠAKNYS 1952/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
I Įvadas į rusų politinės ir socialinės minties raidą Sekdami Vakarų Europos politinės ir

23. KELYJE Į ČERVENĘ 1952/2 vasaris; Autorius : N. N.
Čia duodama ištrauka iš tos skaudžios epopėjos, kada Stalino vardu keli tūkstančiai žmonių buvo

24. KARTOS PROBLEMA SANTYKIŲ SU KRAŠTU PERSPEKTYVOJE 1959/3 kovas; Autorius : VINCAS TRUMPA
Šio pasikalbėjimo  tema siūlyčiau kartos problemą, kaip ji reiškiasi mūsų emigrantiniame

25. KOVOS UŽ LIETUVOS LAISVĘ STRATEGIJOS IR TAKTIKOS KLAUSIMU 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : RIMVYDAS ŠAULYS
Vienas iš pagrindinių žmonių veiklos akstinų yra problemų sprendimas. Gyvenime sprendžiamos įvairaus

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai