Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 Letter: L
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

1. LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI 1968/2 vasaris; Autorius : Juozas Kojelis
1967 spalio 21-22 Vašingtone įvyko Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukakties konferencija,

2. L. JURGUTYTĖS-BALDAUFIENĖS LITUANISTINĖ DISERTACIJA 1968/4 balandis; Autorius : Pr. Skardžius
Lucia Baldauf: DER GEBRAUCH DER PRONOMINALFORM DES ADJEKTIVS IM LITAUISCHEN. München, Otto Sagner, 1967. 103

3. LAISVĖS ILGESYS IR NUOBODULYS 1968/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Ateities istoriką 1968 metų vasara domins savo įvykių prieštaringa Įtampa: ir Rytuose išbundančiu

4. LIET. KAT. MOTERŲ DRAUGIJĄ PRISIMENANT 1968/8 spalis; Autorius : O. Lbn.
Pernai suėjo 60 metų nuo pirmojo Lietuvių moterų suvažiavimo, vykusio Kaune 1907 rugsėjo 23-24 (sen.

5. LIETUVA MEMUARUOSE IR DOKUMENTUOSE 1968/9 lapkritis; Autorius : Juozas Lišva
Pastarųjų keliolikos metų būvyje dar vis pasirodo buvusių ir tebesančių atsakingų valstybininkų bei

6. LAIŠKAS REDAKCIJAI 1968/9 lapkritis; Autorius : V. Čižiunas
Argi nebūtų galima?... Jau seniai knietė noras parašyti keletą minčių, kilusių perskaičius

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai