Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 Letter: L
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

1. LITUANICA TARPTAUTINĖJE FOLKLORO ENCIKLOPEDIJOJE 1952/3 kovas; Autorius : A. Mažiulis
FUNK AND WAGNALS STANDARD DICTIONARY OF FOLKLORE, Mythology and Legend, vol. I-II, XII +1-531 ir 532-1196

2. LEONARDO DA VINCI 1952/5 gegužė; Autorius : Alfredas Kulpavičius
(Paminėti 500 metų nuo jo gimimo) Politinio sąjūdžio pasėkoje naujai keliamos humanizmo idėjos

3. LIETUVIŲ ŠEIMA AMERIKOJE 1952/5 gegužė; Autorius : Kun. Dr. K. širvaitis
Senieji lietuviai imigrantai, daugiausia jauni atvykę prieš pirmą pasaulinį karą Amerikon, tuojau

4. LIETUVIŲ POEZIJOS KELIAS PER 400 METŲ 1952/8 spalis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Maironis  Vytautas Mačernis Lietuvių poezijos antologija, sudaryta

5. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 1952/9 lapkritis; Autorius : A. Benderius
Lietuviškoji enciklopedija, kurią išleisti pasiryžo plačiai žinomas ir didžiai prityręs

6. LEONARDO ŠIMUČIO VAIDMUO VISUOMENĖJE 1952/9 lapkritis; Autorius : Kun. V. Bagdanavičius, MIC
Šiemet Leonardui Šimučiui sukako 60 metų amžiaus. Taip pat suėjo 25 metai, kai jis dienrašty

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai