Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 Letter: L
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

1. LIET. PASIUNTINYBĖ PRIE VATIKANO 1959/1 sausis; Autorius : Red.
Lietuvos Pasiuntinybes prie Vatikano likimas didžiai sujaudino pasaulio lietuvius. Italų spaudoje

2. LUX EX CANADA BALIO SRUOGOS LIEPSNOJIME 1959/5 gegužė; Autorius : St. Meringis
"Milžino paunksmė". Balio Sruogos 3 veiksmų 9 paveikslų trilogiška istorijos kronika, Montrealio

3. LRD PREMIJA 1959/6 birželis; Autorius : L. A.
Gegužės 16 d. Rašytojų Draugijos premija buvo paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos knygą "Morenų

4. LIETUVIŲ KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI 1959/7 rugsėjis; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
1. Įvadas. Veiksmo ypatybių įvairumai Kalba yra tobuliausia žmogaus priemonė jo dvasios pasauliui, jo

5. LIETUVOS TAUTOTYRININKO SUKAKTIS DR. J. BALIUI PENKIASDEŠIMT 1959/9 lapkritis; Autorius : A. Mažiulis
Mūsų dienų rūškanose dažnai pamirštame tyliai dirbančiuosius, nes jie paprastai lieka nuokelyje ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai