Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1971 Letter: L
Categories 1971
1 sausis (17), 10 gruodis (25), 2 vasaris (20), 3 kovas (23), 4 balandis (24), 5 geguze (23), 6 birzelis (27), 7 rugsejis (17), 8 spalis (19), 9 lapkritis (19)
 

1. LAISVINIMO POLITIKA IR AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 1971/1 sausis; Autorius : Juozas Kojelis
Pavergtųjų Europos Tautų sei­mas, posėdžiavęs New Yorke 1970 rugsėjo 15, priėmė eilę nutarimų,

2. LIETUVIŲ KOPLYČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE VATIKANE 1971/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Vasarą šv. Petro bazilikoje Va­tikane iškilmingai buvo pašven­tinta koplyčia, skirta Lietuvos

3. LIETUVIŠKOS ARCHITEKTŪROS KLAUSIMU 1971/2 vasaris; Autorius : Jurgis Gimbutas
Prisimenant ALIAS vasarnamio konkursąPraėjusiųjų metų pavasarį lietuvių inžinierių ir architektų

4. LEONO URBONO DAILĖ 1971/4 balandis; Autorius : P. Alba
Retas kuris mūsų dailininkas turi tiek energijos ir veržlumo, kaip š. Amerikoje jau antrą kartą iš

5. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1971/4 balandis; Autorius : Red.
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau!Ponas J. Kojelis, aptardamas Lietuvos laisvinimo politiką (Aidai 1971

6. LIETUVIŲ TELEVIZIJAI PENKERI METAI 1971/6 birzelis; Autorius : Bal. Brazdžionis
1966 kovo 25 Čikagos lietuviai per WCIU-TV stotį, 26 kanale, išvydo pirmąją laisvame pasaulyje

7. LSS — SNAUDŽIANTIS MILŽINAS 1971/10 gruodis; Autorius : Almis Kuolas
Jau susidariusi tradicija kiekvienais metais, mokslams prasidėjus ir įsibėgėjus, suruošti Šiaurės

8. LIETUVA CORDELL HULL MEMUARUOSE 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Lišva
Šių metų spalio mėnesį suėjo šimtas metų, kai gimė Cordell Hull (1871 - 1955), ilgiausiai ėjęs

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai