Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LIETUVA 1974 METAIS 1975/1 sausis; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Pranešimas, skaitytas VLIKo seime Bostone 1974 gruodžio 7. Okupuotos Lietuvos šio meto politinį klimatą,

2. Laisvės meteoras — istorijos dovana 1975/2 vasaris; Autorius : Red.
Švenčiant pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, K. Pakštas kėlė klausimą, kiek laiduota jos

3. LIETUVOS JAUNIMAS MOKYKLOJE 1972/4 geguze; Autorius : J. Vaškūnas
Mokykla visada stovėjo ir stovi didžiųjų tautos interesų centre. Lietuvių tautai ją reikėjo dar ir

4. LIETUVYBĖ 2000 METAIS 1972/7 spalis; Autorius : HENRIKAS ANTANAITIS
H. Antanaitis savo paskaitą skaitė kongreso uždaryme Toronte liepos 16. Čia jo paskaita pateikiama

5. LIETUVOS GYVENTOJAI PASAULIO GYVENTOJŲ METAIS 1974/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Priešingos problemos Jungtinės Tautos 1974 metus yra paskelbusios Pasaulio Gyventojų Metais (World

6. LIETUVOS MOKYKLŲ TRAGIZMAS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : JERONIMAS KAZLAUSKAS
Šis straipsnis gautas iš Lietuvos. Tai ir reikia turėti mintyje autoriaus pozicijai deramai suprasti:

7. LIETUVOS LAISVES KOVOS 1940 -1980 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : JULIUS VIDZGIRIS
Atkurti savarankią valstybę yra dabartinis mūsųuždavinys, kuriam jungiasi visos mūsų pastan-gos. Tai

8. LIBERALIZMO KELIAS Į BOLŠEVIZMĄ 1948/13 balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. PAMIRŠTA TIESA Bolševikiškų žiaurybių akivaizdoje kai kas pamiršo, kas yra tikrieji jų autoriai.

9. LIBERALIZMO TEISINIMAS 1948/20 lapkritis; Autorius : A. Maceina
V I S U O M E N I N I S   G Y V E N I M A S Atsakymas JULIUI KAUPUI Mielas

10. LENINO MITAS IR TIKROVĖ 1970/9 lapkritis; Autorius : JULIUS VIDZGIRIS
Leninas ir "coca-cola" Kai pasibaigia mugė, belieka tik didžiulė šiukšlių krūva. Juo didesnė mugė

11. LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Sudaryti sąlygas Antanui Mažiuliui baigti paruošti spausdinimui tautotyrinį mokslinį veikalą

12. LIETUVIŲ TAUTOS LIKIMAS 1963/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Tautos likimas yra visiem bendras ir drauge kiekvienam asmeniškas. Stipriai tai pajuntama, kai tautą

13. LIETUVOS GYVENTOJŲ DINAMIKA IR STRUKTŪRA 1964/10 gruodis; Autorius : PRANAS ZUNDE
Jei Lietuva 1940 metų pradžioje būtų užėmusi dabartinį, t.y. 65,3 tūkst. kvad. kilometrų žemės

14. LAISVĖS, NE "LIBERALIZACIJOS 1965/6 Birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Prieš 25 metus, 1940 birželio mėnesį, Sovietų Sąjunga sulaužė savo pasirašytas nepuolimo

15. LAPKRIČIO 18 1968/9 lapkritis; Autorius : Red.
Lapkričio 18 latviams reiškia tą patį, kaip mums Vasario 16: tais pačiais metais ir latvių Tautinė

16. LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULIO IDĖJŲ TĖKMĖJE 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Prieš dvidešimt dvejus metus, besitraukiant iš Lietuvos, teko pravažiuoti teritorinės ribos ženklą,

17. LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS SIENOS 1951/10 gruodis; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
1939 m. prasidėjęs totalitarų karas prieš demokratijas toli gražu dar nebaigtas. Vietoj Vokietijos

18. LIETUVA TARPTAUTINIUOSE JUNGINIUOSE 1953/5 gegužė; Autorius : GEDIMINAS GALVA
1.   Klausimo aptartis. Politinė lietuvių spauda pakartotinai kelia klausimą: kaip

19. LIETUVIŠKASIS NACIONALIZMAS LIBERALIZMO ŽENKLE 1955/9 lapkritis; Autorius : STASYS YLA
(Tęsinys)   Rezistencinis pradas, kaip matome, pasidaro augščiausias. Jo primatą pripažinęs ir

20. LIETUVIŠKASIS NACIONALIZMAS LIBERALIZMO ŽENKLE 1956/1 sausis; Autorius : STASYS YLA
(Tęsinys)   14.  Beidėjinio totalizmo įsikūnijimas politikos primato

21. LIETUVIŲ SOVIETINES LITERATŪROS POBŪDIS 1956/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Tęsinys)   III. Permanentinės temos ir idėjos. Pirmiausia — kaip sovietiniai lietuvių

22. LIETUVOS PREZIDENTŲ KONSTITUCINES GALIOS 1956/4 balandis; Autorius : DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS
Įžangines pastabos Visą istorijos eigą lemia amžina kova tarp laisvės ir autoriteto, tarp

23. LIBERALIZMO KLAUSIMU 1956/4 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. "Metas taikintis, jungtis, giliau ir toliau, nei tik su šia diena galvoti! Nejau tokia didžiule tautos

24. LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESĄ SVEIKINANT 1956/5 gegužė; Autorius : J. ALAUŠIUS
Š. m. birželio 30 d. Chicagoje šaukiamas Lietuvių Kultūros Kongresas, o sekančią dieną vyksta

25. LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESO REZOLIUCIJOS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : Red
I. Bendroji: JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongresas, susirinkęs lietuvių tautai žūtbūtinio

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai