Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LYTINE REVOLIUCIJA 1971/1 sausis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Pražūtis ar išsigelbėjimasDaugiau nei prieš 300 metų Paskalis žmo­gų apibrėžė prieštaraujančia

2. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 1972/7 spalis; Autorius : Marija Papaurelienė
Rimantas Žukas: Jaunos šeimos portretas (nuotrauka, jaunimo kongreso foto parodoj lai­mėjusi I premiją).

3. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 1972/7 spalis; Autorius : Zina Piečaitienė
Jaunimo kongreso atstovų grupė diskusiniame būrelyje. Nuotr. V. KauliausŠiais metais devynių skyrių

4. LIETUVIAI FILOSOFAI IR UTOPINĖS SVAJONĖS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Paskaita, skaityta Europos lietuviškųjų studijų 26-oje savaitėje Louvain-la-Neuve 1979.VII.20-27, ir

5. LIAUDIES FILOSOFAI LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ ŽVILGSNIU 1979/7 rugsėjis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Paskaita, skaityta Lietuviškųjų studijų savaitėje 1978.VII.18.Šios mano paskaitos* kilmė ir tema yra

6. LIETUVIŲ KULTŪROS PROBLEMOS 1949/22 balandis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS, Vokietija
I. I. REIKALAS DOMĖTIS LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJA Vargu kada labiau lietuviams buvo prasmės ir reikalo

7. LAISVĖ IR LIKIMAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, J.A.V.
l. LAISVĖS IR LIKIMO PROBLEMA DABARTIES FILOSOFIJOJE a) Dabarties rūpestis išsaugoti laisvę prieš

8. LIETUVIŠKASIS LOBIS 1949/26 gruodis; Autorius : Marija Alseikaitė-Gimbutienė, JAV
ŠKICAI APIE PSICHINES GIJAS TARP PRAEITIES IR DABARTIES „Ir ateis laikas, kuomet mūsų kompozitoriai (o

9. LIETUVIŠKŲ IR INDIŠKŲ PASAKŲ PANAŠUMAI 1960/1 sausis; Autorius : DR. JONAS BALYS
Indija yra pasakų kraštas. Daugelis pasakų, žinomų beveik visame pasaulyje, gavo savo pradžią

10. LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS KILIMAS IR SMUKIMAS IŠEIVIJOS GYVENIMO SĄLYGOSE 1960/4 balandis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
(Pabaiga) 3. Tauta—augštosios kultūros -pagrindas išeivijos sąlygose.Iki šiol esame išaiškinę

11. LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS SUSITIKIMAS SU AMERIKIETIŠKĄJA 1960/10 gruodis; Autorius : DR. ANTANAS MUSTEIKIS
Amerikiečių "gyvenimo būdas", arba kultūra plačiąja prasme, yra susilaukęs daugelio pastabų, kritikos

12. LIETUVIŲ CHARAKTERIO VERTYBES 1961/3 kovas; Autorius : J. BRAZAITIS
I. Ką charakteriu vadiname ir iš ko apie jį sprendžiame1. Sakome: lietuvių charakteris, tautos

13. LIETUVIŠKASIS ELEMENTAS AGNES MIEGEL KŪRYBOJE 1961/8 spalis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
Viena iš žymiųjų mūsų laikų Rytprūsių rašytojų yra Agnės Miegel, gimusi ir augusi Karaliaučiuje,

14. LIETUVIS STUDENTAS Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1961/10 gruodis; Autorius : JŪRA GAILIUŠYTE
Augštesnioji mokykla visuomet traukė į save Lietuvos jaunuomenę. Jau penkioliktam amžiuje, kai Lietuvoje

15. LIETUVIŠKOSIOS PRAEITIES AKTUALUMAS 1965/2 Vasaris; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Praeities aktualumas gyvenime Praeities vertė mūsų dienomis labai žema. Dabarties šūkis: būti

16. LIETUVYBĖS RŪPESTIS IR KATALIKŲ INSTITUCIJOS 1965/5 Gegužė; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Antrame mūsų kultūros kongrese spaudos reikalais skelbtose rezoliucijose tarp kitų klausimų buvo

17. LIETUVIŲ KALBOS KIRČIAVIMO SENUMAS 1965/6 Birželis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
Lietuvių kalba nuo pat žilosios senovės ligi šių dienų yra išlaikiusi ne tik laisvą, kilnojamą

18. LIETUVIŲ KALBOS DIALEKTOLOGIJA 1968/5 gegužė; Autorius : DR. PRANAS SKARDŽIUS
Kiekvienam lietuvių kalbos tyrinėtojui yra aišku, kad gilesnis lietuvių kalbos mokslas yra visai

19. LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS RAIDA IR DABARTIS 1969/2 vasaris; Autorius : DR. PRANAS SKARDŽIUS
Gyvoji kasdieninė lietuvių kalba yra įvairi, suskydusi daugybe tarmių bei šnektų ir daugiausia

20. Lietuvių mitologija Wiecherto, Sudermanno ir Agnes Miegel kūryboje 1969/3 kovas; Autorius : ANATOLIJUS MATULIS
Susipažinę vokiečių literatūroje su Ernst Wiecherto, Hermann Sudermanno ir Agnės Miegel raštais,

21. Laidotuves 1966/9 Lapkritis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Žmogaus gyvenimas yra įspraustas į sudėtingos ir komplikuotos papročių visumos rėmą. Jis palengva

22. LITERATŪRINIAI ŠVENTRAŠČIO ŽANRAI 1950/9 lapkritis; Autorius : T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.
Šio amžiaus pradžioje katalikai įžengė į naują epochą Šv. Rašto studijoje, ypač apie

23. LAIŠKAI RAŠYTOJAMS 1950/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
POETUI        KAŽKUR   MŪSŲ   ŽEMĖJE APIE POETO BŪTĮ IR KŪRYBĄ Mielasis Bičiuli, Mudu

24. Lietuviškasis kryžius ir jo kilmė 1951/2 vasaris; Autorius : A. Mažiulis
Mūsų krašte *) sutinkamas įvairių pavidalų kryžius yra labai būdinga lietuviškosios krikščionybės

25. LITERATŪRINES KRITIKOS PRASME 1951/3 kovas; Autorius : ANT. J ASM ANTAS
Savo metu Oscar Wilde kėlė klausimą, kokia yra meninės kritikos nauda, kodėl kūrėjas nėra paliekamas

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai