Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1958 Letter: M
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. MIRTlS IR MERGAITĖ 1958/1 sausis; Autorius : Matthias Claudius
MERGAITĖ Šalin, mirtie žiaurioji,— Dar nebaigiau dainos! Dar neisiu, nors ir moji! Neliesk manęs

2. MIRĖ ROUAULT 1958/2 vasaris; Autorius : A.
Vasario 13 dieną Paryžiuje mirė dail. Georgės Rouault, vienas iš pagrindinių moderniojo meno šulų.

3. MOTIEJUS GUSTAITIS IR JO KŪRYBA* 1958/4 balandis; Autorius : VINCAS MYKOLAITIS
Trylika (30 dabar) metų sukakus nuo poeto Motiejaus Gustaičio mirties, pasirodo šis jc raštų

4. MOTIEJUS GUSTAITIS IR JO KŪRYBA 1958/5 gegužė; Autorius : V. Mykolaitis
(Tęsinys) Sekdami Gustaičio kūrybos raidą, mes dažnai pajuntame joje mūsų tautinio visuomeninio

5. MEFIBOSETAS O. V. MILAŠIAUS INTERPRETACIJOJE 1958/8 spalis; Autorius : Vacys Kavaliūnas
O. V. Milašius yra didžiausias mūsų šimtmečio poetas mistikas, troškęs surasti Dievą ir Jame

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai