Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. MOTIEJUS GUSTAITIS IR JO KŪRYBA 1958/5 gegužė; Autorius : V. Mykolaitis
(Tęsinys) Sekdami Gustaičio kūrybos raidą, mes dažnai pajuntame joje mūsų tautinio visuomeninio

77. MEFIBOSETAS O. V. MILAŠIAUS INTERPRETACIJOJE 1958/8 spalis; Autorius : Vacys Kavaliūnas
O. V. Milašius yra didžiausias mūsų šimtmečio poetas mistikas, troškęs surasti Dievą ir Jame

78. MILAŠIAUS KŪRYBA 1959/10 gruodis; Autorius : D R. J. GRINIUS
Prieš dvidešimtį metų, 1939 m. kovo mėn. 2 d., Fontainebleau miestely, netoli Paryžiaus, mirė Oskaras

79. MENO KRITIKŲ PASISAKYMAI APIE TAMOŠAIČIO DAILĘ 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Viktoras Vizgirda, Aidai, 1971 gruodžio mėn Antanas Tamošaitis yra pasisavinęs tų dirbinių

80. M. K. ČIURLIONIS MODERNISTINIŲ SROVIŲ SŪKURYJE 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALEKSIS RANNIT
Menininkų esama biografiškųjų ir nebiografiš-kųjų; esama netgi ir antibiografiškųjų. Čiurlionis


82. MAIRONIS TAUTOS ISTORIJOJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
1. Istorija Ant šios temos užbėgau nelauktai. Bernardas Brazdžionis paprašė, kad šiais Maironio

83. MAIRONIS: LAIKAS IR VIETA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V. TRUMPA
KELETAS TOLIMŲ SILUETŲ Dar 1922 metais, švenčiant Maironio 60-ąją gimimo sukaktį, docento pareigas

84. METAFIZINIS POETAS 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : Tomas Venclova
Prof. dr. Antanas Maceina (Antanas Jasmantas), kuriam sausio 27 suėjo 75 metai amžiaus. Antanas

85. MAGDALENA STANKŪNIENĖ 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : MAGDALENA STANKŪNIENĖ

86. MALONIAUSIOS VALANDOS BUVO PRIE MOLBERTO 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Jadvyga Paukštienė
Iš dail. Jadvygos Paukštienės laiško Aidų redaktoriui   Mano darbai yra įvairios tematikos ir

87. MARITAINO LAIŠKAS 1986/1986 m. 1; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
"Yra aišku, kad teisingumo principai galioja mažoms, kaip ir didelėms valstybėms, Lietuvai, kaip ir

88. MUSŲ KLASĖS VYTURĖLIS 1990/3; Autorius : PAULIUS JURKUS
Praeitis dažnai prisimena taip netikėtai ir tokiu kampu, kad pats nustembi: argi taip galėjo būti. O

89. MODERNIOJI MEDŽIO RAIŽYBA 1947/1 balandžio; Autorius : A. P.
Iš visų raižinių rūšių medžio raižiniai yra patys seniausi ir drauge moderniausi. Europoje medžio

90. M A I R O N I S :TAUTOS DAINIAUS ASMENIŠKA LYRIKA 1991/1; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Maironio gyvenimas ir darbai buvo perpildyti paradoksų ir prieštaravimų. Jis tiek iškentėjo ir

91. MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS 1991/2; Autorius : ANDREA BOTTO
Vakarų Europos meno istorikas, norėdamas rašyti apie kompozitorių ir tapytoją M. K. Čiurlionį (1875

92. MAIRONIO EILĖRAŠČIŲ FAKSIMILĖ 1987/4 nr.; Autorius : Red
Maironio rankraščių pavyzdžiai iš "Pavasario Balsų" 5-tos laidos

93. MANO SIELA LYG DŽIŪSTANTI DRUSKA 1989/4 nr.; Autorius : LIDIJA ŠIMKUTĖ
V. Ignas — Madona. Lino raižinys Atėjom į žemę kaip ženklai, atnešantys

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai