Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. Mokykla ir valstybė 1949/24 rugsėjis; Autorius : A.
Š V I E T I M A SJ. E. vysk. P. Būčys (Šiais metais J. E. vysk. P. Būčys švenčia auksinį savo

2. MASKVINES "LAISVĖS" TIRONIJA 1970/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Sovietų okupuotoji Lietuva yra dviguboj vergijoj — užgrobta rusų, kurie patys kenčia komunistinę

3. MARKSIZMAS IR MŪSŲ LAIKŲ VISUOMENĖ 1960/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS NORKA1T1S
KELETAS JŲ SUSIDŪRIMO ASPEKTŲ Masių atsiradimo ir dominavimo laikotarpis vos buvo beparodąs savo

4. MTS LIKVIDAVIMO TIKROJI PRASMĖ 1961/2 vasaris; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
MTS — Mašinų ir Traktorių Stotys — Sov. Sąjungoje ir jos pavergtuose kraštuose žemės ūkio

5. MŪSŲ KULTŪRINIAI UŽDAVINIAI IR JŲ VYKDYMAS 1963/3 kovas; Autorius : DR. JONAS PUZINAS
PASKAITA KULTŪROS KONGRESO PLENUMO POSĖDYJEDR. JONAS PUZINASPLB Kultūros Tarybos pirmininkasBe daugelio

6. MUZIKOS SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Kiekvienoje kolonijoje turi būti vargonininkas chorvedis, tinkamai muzikoj išlavintas, tvirto

7. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/6 birželis; Autorius : VACLOVAS CIŽIŪNAS
IKai "Naujosios Romuvos" žurnalo redakcija paskelbė 1939 metų pradžioje anketą lietuvių tautos

8. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/8 spalis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
(Pabaiga)5."Matuok savo jėgas pagal siekius" — mokė Adomas Mickevičius savo laikų jaunuomenę "Odėje

9. MŪSŲ PAREIGOS PERSEKIOJAMAI LIETUVAI 1967/2 Vasaris; Autorius : VYSK. PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Mūsuose gan dažnai pasitaiko nevienodo Lietuvoje vykstančių persekiojimų vertinimo ir skirtingo

10. MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1967/9 Lapkritis; Autorius : J. K. ir J. M.
Įvadinės pastabos Pirmąją mokytojų studijų savaitę surengė JAV LB švietimo taryba 1967.VII.30 -

11. MŪSŲ POLITINIO GYVENIMO KLAUSIMAI 1953/7 rugsėjis; Autorius : K. MOCKUS
1. Emigracinio gyvenimo sunkumai Politinė emigracija nėra naujas dalykas. Visais laikais būta

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai