Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. M. BUBERIO ŽVILGIS Į KRIKŠČIONIŠKĄ IR ŽYDIŠKĄ RELIGIJĄ 1971/9 lapkritis; Autorius : VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS
Su žydijos ir krikščionijos konflikto klausimu esame akivaizdoje tokio konflikto, kuris siekia paties

2. MARKSISTINIS PROMETĖJAS IR PSICHOLOGINIS HEDONISTAS 1974/5 geguze; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dabarties žmogaus dilemos (2)MARKSISTINIS PROMETĖJAS Sakoma, kad graikų mitologijos titanas pavogęs iš

3. Marksisto Kristus 1979/6 birželis; Autorius : Alina Skrupskelienė
Čekoslovakų filosofo M. Machoveč knyga apie Jėzų Septintajame mūsų amžiaus dešimtmetyje šaltojo

4. MOTERYS PO ISTORIJOS DULKĖMIS 1948/13 balandis; Autorius : S. SUŽIEDĖLIS
Kas istorijos ir nemėgsta, kas apdulkėjusių jos lapų ir nesklaisto, negali išsivaduoti iš suspausto

5. MALDOS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : STASYS YLA
aženklinta pradžia Tavim, o Varde mūsų Viešpaties! Ir pabaiga laikų atliepia į Tave — vienintelį,

6. Maxo Plancko žodžiai 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
M O K S L A S   I R   R E L I G I J A Štai kaip byloja apie mokslo ir religijos santykį

7. MEILĖS FILOSOFAS MAX SCHELER (1874 - 1928) 1976/3 kovas; Autorius : JUOZAS L. NAVICKAS
1. Kelios įvadinės pastabos Užpraeitais metais (1974.VIII.22) beveik nepastebėta praėjo vokiečių

8. MŪSŲ FIZINĖ APLINKA 1976/4 balandis; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Žmogaus įgimtas instinktas verčia jį ieškoti saugumo nuo jį supančios gamtos kaprizų. Ne taip dar

9. MARTIN HEIDEGGER 1977/5 gegužė; Autorius : J. G.
Žiupsnis informacinių duomenų apie Heideggerį ir jo poveikįPrieš metus miręs Martin Heidegger

10. MARIJOS GARBINIMO PRASMĖ 1949/26 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA, VOKIETIJA
Jau iš seno Lietuva yra vadinama Marijos žeme. Ir ne be pagrindo. Mūsų seneliai ir tėvai keldavosi

11. MACEINOS FILOSOFIJOS SAMPRATA IR METODAS 1978/2 vasaris; Autorius : JUOZAS L. NAVICKAS
1. Kelios įžanginės mintysNors Renė Descartes'o Discours de la mė-thode (1637) žymi naujųjų amžių

12. MACEINOS RELIGIJOS FILOSOFIJA 1978/2 vasaris; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Didieji scholastinės filosofijos atstovai vienu ir tuo pačiu metu stengėsi įrodyti, kad Dievas yra, ir

13. MEDICINA ATEITIES PERSPEKTYVOJE 1970/4 balandis; Autorius : JONAS VALAITIS
Iš profesijos esu gydytojas, o iš pamėgimo patologas. Tai yra medikas, kuris stengiasi patyrimo (paprastų

14. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJ A 1970/6 birželis; Autorius : VINCAS VYČINAS
Martin Heidegger (g. 1886) savo filosofinio mąstymo savitumu, įrikiuojančiu jj į didžiuosius žmonijos

15. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJA 1970/8 spalis; Autorius : VINCAS VYČINAS
II. BŪTISAntrojoje savo filosofijos fazėje Heideg-geris gvildena Būties problemą — jau nebe vien tiktai

16. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJA 1970/9 lapkritis; Autorius : VINCAS VYCINAS
III. ŽEMĖ IR DIEVAIPasaulis yra Heideggerio filosofijoje pagrindinė problema. Kalbėdamas apie žmogų,

17. MARIJA IR BAŽNYČIA 1960/5 gegužė; Autorius : KUN. STASYS ŽILYS
Šiandieninė marijologija ypatingu būdu stengiasi išgvildenti klausimą, kokią vietą Dievo plane užima

18. MODERNIEJI GAMTOS MOKSLAI IR RELIGIJA 1961/1 sausis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.l.C.
I. AKTUALUS KLAUSIMASAr mokslas yra suderinamas su religija?Prieš pusantro šimto metų šitą klausimą

19. MEDŽIAGOS SĄVOKA MODERNIOJO MOKSLO ŠVIESOJE 1961/8 spalis; Autorius : JONAS RUGIS
Šiek tiek istorijos.Žiloje senovėje, maždaug 2500 m. prieš Kristų, mokyti indai, o kiek vėliau graikai

20. MATER ET MAGISTRĄ" UŽMOJIS IR GAIRĖS 1961/9 lapkritis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Socialinino užmojo platumasSisteminio darnumo atžvilgiu naujoji Jono XXIII enciklika "Mater et Magistrą"

21. MASKVOS PATRIARCHO ATSTOVAI II VATIKANO SUSIRINKIME 1964/1 sausis; Autorius : D R. J. SAV.
Popiežius Paulius VIPrieš pradedant dėstyti, kaip atsirado Maskvos patriarcho atstovai - stebėtojai

22. MEDŽIAGOS SAMPRATA fizikos ir metafizikos šviesoje 1965/5 Gegužė; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt oį in your philosophy. Shakespeare,

23. MYSTERIUM FIDEI Nauja Pop. Povilo VI enciklika 1965/8 Spalis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA, M.I.C.
Prieš pat Vatikano II Susirinkimo ketvirtosios sesijos pradžią, 1965.IX.3 data, popiežius Povilas VI

24. MARKSIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ Vakarų krikščionijos klystkeliai 1965/9 Lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Priešginiška padėtis Vienas sąmojingas vokiečių laikraštininkas, aprašinėdamas pastarąjį

25. MIRCEA ELIADE - Žmonijos religinių simbolių tyrinėtojas 1969/3 kovas; Autorius : VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, M.I.C.
I. M. Eliade ir jo metodas 1. M. Eliadės gyvenimo bruožai Mircea Eliadę radau jo ofise Čikagos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai