Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1949 Letter: N
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

1. NELĖS MAZALAITĖS „LEGENDOS APIE ILGESĮ“ 1949/23 birželis; Autorius : D. M. Jesaitytė
Kalbant apie knygas, iš tiesų, norėtųsi nusikratyti bet kokiu gyvenamojo momento paviršutiniškumu ir

2. NAKTIS ANT MORŲ 1949/24 rugsėjis; Autorius : J. B.
K N Y G Ų    V E R T I N I M A IDienos nebe knygai. Naujas rūpestis kultūrinius reikalus tremtyje

3. NAUJASIS PSALMYNAS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Maceina
K N Y G Ų   V E R T I N I M A I(Psalmių knyga. Vertimas lotynų kalbon iš pirmykščių tekstų,

4. NAUJASIS AIDŲ LEIDĖJAS 1949/26 gruodis; Autorius : AIDŲ leidėjas, redaktorius ir administratorius
Kaip jau mūsų skaitytojai žino ir mato iš „Kreipimosi į pasaulio lietuvius“, Lietuvos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai