Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 Letter: N
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

1. Nicolai Hartmann 1951/3 kovas; Autorius : Dr. Ign. Urbonas
Pereitų metų pabaigoje Goettinge-ne mirė vienas iš garsiųjų šių dienų Vokietijos filosofų —

2. NAUJA PREMIJA ŠVEDŲ IR NORVEGŲ RAŠYTOJAMS 1951/4 balandis; Autorius : J. Ls.
Osloje miręs norvegų prekybininkas Birger Dobloug savo jau 1938 m. surašytame testamente paliko švedų

3. NAUJAS PROF. E. FRAEN KELIO VEIKALAS 1951/4 balandis; Autorius : Pr. Skardžius
Paskutiniu dešimtmečiu yra gerokai praretėjusi baltologų šeima: latvių profesorius Jonas Plakis,

4. NE VIENAIS DOLERIAIS TAUTA GYVA... 1951/4 balandis; Autorius : R. K. Saulius
Prisikėlimo dienai skirtasai "Draugo" numeris atnešė ne velykinio džiaugsmo, o liūdną ALTo Vykdomojo

5. NAUJIEJI SOVIETŲ MOKSLŲ "IMPERATORIAI" 1951/8 spalis; Autorius : Vyt. Buteika
Paskutiniu laiku Sovietų Sąjungoje stengiamasi, propagandos ir nacionalizmo tikslais, skelbti didžiuosius

6. NOBELIO LAUREATAS PAER LAGERKVIST 1951/10 gruodis; Autorius : A. R.
Jau kelinti metai ėjo šnekos, kad Nobelio literatūros premija turėsianti tekti švedui Paer Lagerkvist.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai