Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai N

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Neišsipildžiusių troškimų POEZIJA 1975/9 lapkritis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Žvilgsnis į Juozo Kėkšto kūrybąArthur Rimbaud, vienas didžiųjų prancūzų poetų, metė rašęs

2. NELAUKTA PADĖTIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Dr. Juozas Girnius, redagavęs Aidus nuo 1965 m. pradžios iki šios vasaros, dėl ligos iš redaktoriaus

3. Naujienos 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
*Įvykusiame reikšmingame pasitarime tarp vadovaujančių organų buvo išaiškinti neaiškumai, pasiektas

4. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/1 sausis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
Kaip tie metai prabėgo! . . Taip, ant melsvo dangaus Ir nušvinta, ir gęsta žaibai!Maironis1976 balandžio

5. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/2 vasaris; Autorius : STASYS BARZDUKAS
(Tęsinys)Teisė ir krikščioniška etika turi rūpintis tiek individo, tiek visuomenės reikalais. Todėl

6. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/3 kovas; Autorius : STASYS BARZDUKAS
(Tęsinys) O čia visai kita šalis!Motiejus GustaitisSudiev, Lietuva!Baigėme Alytaus gimnazijoj 1943-44

7. Nueita, kelia, apžvelgiant 1977/4 balandis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
Clevelando lituanistinėj mokykloj ir Kultūros FondeJAV Nepriklausomybės šventės išvakarėse, 1949

8. NUOSTABUSIS PRANAS DOMŠAITIS 1960/7 rugsėjis; Autorius : J. ŽMUIDZIN A S
Šiemet rugsėjo 15 suėjo 80 metų, kai už Klaipėdos, Kuršių kopose, Vilukiemyje gimė— šimtmetis po

9. Naujienos 1947/7 spalis; Autorius : red.
* Pro f. E r n s t a s Frankelis laikomas geriausiu šiuo metu iš užsieniečių lituanistų, šiemet

10. NEPOETAS BRADŪNAS 1968/5 gegužė; Autorius : KĘSTUTIS KEBLYS
  Pagal visas mūsų tradicijas ir etiketą, apie Kazimierą Bradūną reikėjo rašyti prieš metus

11. NEŽEMIŠKAS IR ŽEMIŠKAS 1990/2; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Pal.  Jurgis  Matulaitis. Beatifikacijos portretas Arkivyskupo, Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO dvasinis

12. NEŽEMIŠKAS IR ŽEMIŠKAS 1990/3; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Arkivyskupo, Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO dvasinis medis — šaknys ir šakos Arkivyskupas Jurgis —

13. NAUJO STILIAUS KUNIGAS 1989/3 nr.; Autorius : KUN. PRANAS GAIDA
Prisimenant  užmarštin  slenkantį  neužmirštamą kunigą profesorių Stasį Ylą, mirusį Čikagoje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai