Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo O

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. O VIS DĖLTO IR JIE KURIA TOBULESNĘ ATEITĮ! 1969/6 birželis; Autorius : A. Paškus
LAIŠKAS IŠ NEW YORKO Arthur Koestler savo naujausioj knygoj (The Ghost in the Machine) mini keturis

2. O. E. MANDELŠTAMAS —GYVŲJŲ ŽODŽIŲ AUKSAKALYS 1969/10 gruodis; Autorius : Pr. Visvydas
O. E. Mandelštam (piešinys pagal 1920 m. nuotrauką) Osip Emiljevič Mandelštam (1891-1938) yra

3. ORTEGA Y GASSET APIE GOETHĘ 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Goethės (1749 — 1832) jubiliejus vėl duoda progos pažvelgti i šį rašytoją, kuris Vokietijoje yra

4. ORGANIZACINIO KARŠČIO PARAŠTĖJE 1952/4 balandis; Autorius : Antanas Musteikis
Į sąmoningą bendruomenę Organizacinėje srityje mūsų pastangos parode konkrečių ir žymių

5. ORIGINALI QUEBEC'O ŠVIETIMO SISTEMA 1954/4 balandis; Autorius : Pr. Gaidamavičius
Besikuriant Nepriklausomai Lietuvai,  jieškota tinkamos mokyklų santvarkos. Užsieniuose buvoję

6. Oskaro Milašiaus rinktinių... 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Oskaro Milašiaus rinktinių raštų tomą anglų kalba leidžia amerikiečių leidykla "The Lindisfarne

7. OPEROS "DUX MAGNUS" SPEKTAKLIS CHICAGOJE 1986/1986 m. 3; Autorius : Saulė Jautokaitė
Šių metų gegužės 31 d. Chicagos Civic teatro salėje įvyko komp. Dariaus Lapinsko operos "Dux Magnus"

XX a. gali atrodyti materialistinis, bedieviškas, totalitarinis ir 1.1., bet taip pat jis gali didžiuotis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai