Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1980 Letter: P
Categories 1980
1 sausis-vasaris (18), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (19), 4 liepa-rugpjūtis (21), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (16)
 

1. PASTABOS APIE ISTORINĮ ROMANĄ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Istorinis romanas, užsikariavęs pilną prestižą Walter Scotto laikais, pasklido po visą Europą,

2. Poetas: Kristijono Donelaičio 200 metų mirties sukaktuvinis triptikas 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kazys Bradūnas
1. DONELAITIS SUSITINKA SU KAIMYNU LIETUVNINKU Susitiko jiedu netikėtai Dvidešimto amžiaus pakrašty,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai