Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 Letter: P
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

1. POKONCERTINIAI MĄSTYMAI 1959/1 sausis; Autorius : St. S.
Muzika ir daiiė yra tos tarptautinės kalbos,i kuriomis lietuvis kūrėjas gali prabilti kiekvienoj svetimoj

2. POPIEŽIUS JONAS XXIII APIE TAIKĄ 1959/1 sausis; Autorius : Red.
Kodėl pagaliau nesantaika bei nesutarimai nederinami, remiantig tiesa ir teisingumu? Kodėl žmonių

3. POPIEŽIAUS JONO XXIII VEIKLA 1959/2 vasaris; Autorius : V. Kaziūnas
Nauji kardinolai šalia kasdieninių audiencijų ir einamųjų Bažnyčios reikalų pop. Jono XXIII

4. PIETŲ AMERIKOS RELIGINĖS PROBLEMOS 1959/4 balandis; Autorius : T. Aug. Steigvila
Kiekvienas kontinentas ir kraštas turi savas problemas ne tik ekonominėje ir politinėje, bet lygiai ir

5. PRANCŪZŲ ATSILIEPIMAI APIE LIETUVIŲ DAILĘ 1959/4 balandis; Autorius : Red.
Romo Viesulo surengta š. m. sausio mėn. litografijų paroda "Le Soleil dans la Tete" galerijoje Paryžiuje

Dar praeitais metais vienas žymus New Yorko meno kritikas pareiškė, kad amerikiečiai dailininkai jau visu

7. PARTIZANAI SCENOJE IR LAIKO PERSPEKTYVOJE 1959/7 rugsėjis; Autorius : Al. Baronas
Materialistiniame amžiuje, ypač labiau akcentuojančiam materialines vertes pirmumą, šiandien, po

8. PROTESTANTŲ BALSAS DĖL ŠVČ. MARIJOS 1959/9 lapkritis; Autorius : J. Gr.
Vokietijos protestantų žurnalas "Sancta", leidžiamas Drezdene (Vokietijos sovietinėje zonoje) prieš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai