Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1987 Letter: P
Categories 1987
1 nr. (22), 2 nr. (18), 3 nr. (21), 4 nr. (20)
 

1. PAULIAUS JURKAUS VILNIETIŠKOS SAKMĖS 1987/1 nr.; Autorius : K. Barėnas
Pastarojo pokario metu svetur lietuviai rašytojai yra sukūrė nemaža legendų, sakmių, baladžių,

2. PRANO ČEPĖNO NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS II TOMAS 1987/2 nr.; Autorius : J. JAKŠTAS
Pranas Čepėnas: NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. II tomas. Išleido Dr. K. Griniaus fondas. Čikaga,

3. PAREIŠKIMAS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KLAUSIMU 1987/3 nr.; Autorius : Red
Ryšium su Lietuvos krikšto 600 metų sukakties minėjimu išeivijoje pradėta akcija prašyti popiežių,

Michigano universiteto Amerikoje leidžiamas metraštis "Crosscurrents" — "Kryžminės srovės" šiandien

5. PJESĖ "EGLĖS ŽALČIŲ KARALIENĖS", MOTYVAIS 1987/4 nr.; Autorius : Antanas Slavov
Antanas Slavov, vienas žymiausių šiandienos bulgarų rašytojų, nuo 1977 m. gyvena Jungtinėse Amerikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai