Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PENKTASIS LKMA METRAŠTIS 1971/6 birzelis; Autorius : J. G.
Lietuvių katalikų mokslo akademija tėvynėje tenkinosi tik savo "Suvažiavimo darbais", kurių

2. PAŠTININKAI IR CARAS SU KAIZERIU 1971/6 birzelis; Autorius : Al.
Tokia keistai hibridiška antraštė dėl to, kad imamės čia drauge aptarti dvi visiškai skirtingas

3. PŪKELEVIČIŪTĖS ROMANAS 1971/7 rugsejis; Autorius : A. Liulevičienė
Birutės Pūkelevičiūtės Rugsėjo šeštadienis (Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga 1970, 237

4. Prof. A. Maceinos Bažnyčios ir pasaulio 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Navickas J. L.
Kai po II Vatikano susirinkimo pasirodė filosofų Jacąues Maritaino ir Dietrich von Hildebrando veikalai

5. PROZOS ANTOLOGIJA EMIGRANTINĖMIS TEMOMIS 1975/1 sausis; Autorius : Guopis Titas
Prieš keletą metų Vytauto Kazakevičiaus pastangomis Vilniuje buvo išleista poezijos antologija Graži

6. PAPRASTOS POETINIO ŽODŽIO IŠPAŽINĖJAS 1974/3 kovas; Autorius : Aug. Raginis
Vladas Šlaitas: Pro Vyšnių Sodą.Eilėraščiai. Išleido Ateitis. 1973 m. 68 p. Aplanką piešė D.

7. Per grožį į Dievą 1972/balandis; Autorius : Z. Ramonas
Jei rašančiojo braižas grafologijos ekspertams jau daug pasako apie žmogaus charakterį, tai knyga dar

8. PRŪSŲ KALBOS GRAMATIKA 1975/5 geguze; Autorius : Pr. Skardžius
WILLIAM R. SCHMALSTIEG: An Old Prussian grammar; the phonology and morphology of the three catechisms. The

9. PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA 1975/6 birzelis; Autorius : Administrator
MARTYNAS MAŽVYDAS: Pirmoji lietuviška knyga. Redakcinė komisija: K. Korsakas (pirm.), K. Ambrasas, J.

10. Pakeliui su D. Sadūnaitė 1974/10 gruodis; Autorius : SESUO ONA MIKAILAITĖ
Sadūnaitės lietuvių kalba penktąjį eilėraščių rinkinį Pakeliui į Emmaus išleido ir savo

11. PRAVERTOS DURYS Į ŠV. RAŠTO LOBYNĄ 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Valdemaras Cukuras
Kiekviena nauja knyga mūsuose įtinkama lyg brangus svečias. O tokių svečių lietuvių skaitančioji

12. PABALTIJO VALSTYBES 1916-1945 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : K. K. G.
Profesoriaus Vytauto Vardžio ir istoriko Romualdo Misiūno redaguotą straipsnių rinkinį The Baltic

13. Po vasaros (V. Bogutaitės eil.) 1979/1 sausis; Autorius : O.Mikailaitė
VITALIJA BOGUTAITĖ: Po vasaros. Eilėraščiai. 71 psl. Kieti viršeliai. Aplanką piešė Zita Sodeikienė.

14. Pasirodė „N. Aušros“ ir antrasis numeris 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Pasirodė „N. Aušros“ ir antrasis numeris. Jis estetiniu atžvilgiu daro jau žymiai geresnį

15. POETINĖ FOTOKOPIJA 1948/12 kovas; Autorius : St. R.
Alfonsas Gricius. Žemė ir Žmogus. Sonetai. Wiirzburg, 1947. 54 psl. Kaina 4 markės. Išleido

16. PULGIO ANDRIUŠIO LYRINĖS APYSAKOS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : LEONAS MIŠKINAS
V E R T I N I M A I Pulgis Andriušis ANOJ PUSĖJ EŽERO. Lyrinės apysakos. Išleido 1947 m.

17. POEZIJA SRUOJOS UPELY IR ŽVAIGŽDYNUOSE 1976/1 sausis; Autorius : L. Žitkevičius
ALEKSANDRAS RADŽIUS: Baltas mėnulio miestas. Eilėraščiai. Čikaga 1975. Išleido Mykolas Morkūnas.

18. PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS 1948/19 spalis; Autorius : „A i d ų“ administracija
Gerb. „A i d ų“ skaitytojams pranešame, kad, po valiutos reformos žurnalo spausdinimo išlaidoms nė

19. PETRO JURGĖLOS ĮNAŠAS SKAUTŲ ISTORIJAI 1976/5 gegužė; Autorius : Jurgis Gimbutas
PETRAS JURGĖLA: Lietuviškoji skautija. Išleido Lietuvių skautų sąjunga. Brooklyn, N.Y., 1975, 824 psl.

20. PRAILGINAMAS VALANČIAUS KONKURSO TERMINAS 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
Valančiaus konkurso organizatoriai telefonu ir laiškais buvo prašyti prailginti konkurso terminą, nes,

21. PREL. M. KRUPAVIČIUS SAVO PAŽIŪRŲ ŠVIESOJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Alaušius
Petro Maldeikio parašyta monografija Mykolas Krupavičius yra stambus 493 puslapių veikalas, kurį

22. PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS 1948/20 lapkritis; Autorius : red.
Gerb. „A i d ų“ skaitytojams pranešame, kad, po valiutos reformos žurnalo spausdinimo išlaidoms nė

23. PO PIETŲ ŽVAIGŽDĖM 1949/22 balandis; Autorius : A. Džiugėnas
Venancijus Ališas PIETŲ KRYŽIUS, sonetai. San Paulo. Išleido „Mūsų Lietuva“ - 1948 metais.

24. PRANCIŠKONAI LIETUVOJE 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Kučas
VICTOR GIDŽIŪNAS, O.F.M.: De Fratribus Minoribus in Lituania usąue ad definitivam introductionem

25. PERSPAUSDINTA, BET — AR JAU įSIGYTA? LKMA leidiniai 1977/3 kovas; Autorius : J.G.
Normaliai knygos, sukėlusios skaitytojų dėmesį, susilaukia naujų leidimų. Didžiuosiuose kraštuose tai

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai