Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. PIRMIEJI SVETUR 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : K. Barėnas
Alės Rūtos naujojo romano proga Po paskutiniojo pasaulinio karo svetur atsidūrę lietuviai prozininkai,

77. POETĖS DEBIUTINIS ROMANAS 1986/1986 m. 1; Autorius : Pr. Visvydas
Mano įsitikinimu, gerą beletristiką dažniausiai rašė ir rašo į poeziją linkę žmonės. Mūsuose,

78. PABALTIJO ETNOGRAFINIO ATLASO PRADŽIA LIETUVOJE 1986/1986 m. 1; Autorius : Jurgis Gimbutas
Penkiolikos metų darbas, apie kurį retkarčiais skaitydavome spaudoje, jau realizuotas vienu trečdaliu.

79. POEZIJOS SAVASTIS 1990/4; Autorius : Aleksandras Šidlauskas
Perskaičius Alfonso Nykos-Niliūno poezijos rinktinę "Būties erozija' 1. Poetų likimai Įvairiais

80. PETRO JONIKO VEIKALAS: LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE 1991/1; Autorius : William R. Schmalstieg
P. JONIKAS: Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje. Visuomeniniai lietuvių kalbos istorijos bruožai.

81. PARTIZANŲ GRETOSE ADOLFO RAMANAUSKO - VANAGO PRISIMINIMAI 1991/4; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
1989 m. Kaune "Laisvės Kovų archyvas" išleido 214 psl. knygą "Partizanų gretose" — paskutinio Lietuvos

82. PAŠKUS APIE ASMENYBĘ IR RELIGIJĄ 1991/4; Autorius : A. Norvilas
Antanas Paškus: ASMENYBĖ IR RELIGIJA PSICHOLOGINIO VYSTYMOSI PERSPEKTYVOJE. Chicago: Į Laisvę Fondas.

83. PAULIAUS JURKAUS VILNIETIŠKOS SAKMĖS 1987/1 nr.; Autorius : K. Barėnas
Pastarojo pokario metu svetur lietuviai rašytojai yra sukūrė nemaža legendų, sakmių, baladžių,

84. PRANO ČEPĖNO NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS II TOMAS 1987/2 nr.; Autorius : J. JAKŠTAS
Pranas Čepėnas: NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. II tomas. Išleido Dr. K. Griniaus fondas. Čikaga,

85. PAREIŠKIMAS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KLAUSIMU 1987/3 nr.; Autorius : Red
Ryšium su Lietuvos krikšto 600 metų sukakties minėjimu išeivijoje pradėta akcija prašyti popiežių,

86. PABALTIJYS VIDURIO EUROPOS KULTŪROS METRAŠTYJE 1987/3 nr.; Autorius : JP
Michigano universiteto Amerikoje leidžiamas metraštis "Crosscurrents" — "Kryžminės srovės" šiandien

87. PJESĖ "EGLĖS ŽALČIŲ KARALIENĖS", MOTYVAIS 1987/4 nr.; Autorius : Antanas Slavov
Antanas Slavov, vienas žymiausių šiandienos bulgarų rašytojų, nuo 1977 m. gyvena Jungtinėse Amerikos

88. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II — AKTORIUS IR DRAMATURGAS 1988/1 nr.; Autorius : Žiūr.
Karol Wojtyla, THE COLLECTED PLAYS AND WRITINGS v ON THEATRE. University of California Press,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai