Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PRAGIEDRULIAI IR ŠEŠĖLIAI TARPTAUTINIAME GYVENIME 1971/4 balandis; Autorius : LADAS TULABA
ITarptautinio gyvenimo raida turi savo veiksnius. Kas jie tokie? Kadangi žmogus turi savyje dvasinį ir

2. POLITIKA 1974 METAIS 1975/2 vasaris; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją 1974 metai buvo paveldėję iš 1973, bet susidoroti

3. Pekino - Maskvos santykių įtaka Lietuvos klausimui 1972/3 kovas; Autorius : GURECKAS ALGIMANTAS P.
Šis pranešimas, jį kiek sutrumpinus, buvo skaitytas JAV Lietuvių Bendruomenės studijų dienose, 1971

4. Pilėnų dvasia tebegyva 1972/5 birzelis; Autorius : Henrikas Nagys
XIV a. kryžiuočių kronikose aprašytasai Pilėnų pilies gynėjų ir jų vado Margirio herojiškas žygis

5. POLITIKA 1979 METAIS 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
I Kai kurie politiniai komentatoriai ryšium su I-ojo pasaulinio karo pradžios (1914.VIII.4) 65 metų

6. POLITIKA 1975 METAIS 1976/1 sausis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Europoje 1975 tarptautinės politikos vyraujančiu įvykiu neabejotinai bus buvusi, nuo 1972 lapkričio su

7. POLITIKA IR PASAULĖŽIŪRA 1948/19 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
ATSAKYMAS KUN. VYTAUTUI BAGDANAVIČIUI *)   *) Prieš pora metų mūsų tremtinių visuomenėje

8. POLITIKA 1976 METAIS 1977/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Po Europos saugumo-bendradarbiavimo konferencijos buvo natūralu laukti, kad 1976 metai bus Helsinkyje

9. PASIKALBĖJIMAS SU PROFESORIUM PETERIU REDDAWAY 1978/9 lapkritis; Autorius : Marija Matulevičiūtė
Profesorius Peter Reddaway, dėstantis Londono Ekonominių ir politinių mokslų institute, yra knygų

10. PRAVOSLAVŲ BAŽNYČIA SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1960/3 kovas; Autorius : DR. V. MAR.
Nėra abejonės, kad pravoslavų Bažnyčia Sovietų Sąjungoje, po gana aštraus persekiojimų periodo

11. PADĖTIS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1964/2 vasaris; Autorius : V. VAITIEKŪNNAS
Iliustracija bendro sovietinio planoOkupuotos Lietuvos tikrovė yra tik iliustracija Sovietų Sąjungos

12. POZITYVIOS MINTYS APIE LENINĄ 1969/9 lapkritis; Autorius : S. PETRIKONIS
Yra žmogaus prigimtyje palinkimas į melancholiškas ir liūdnas mintis. Kaip kitaip išaiškinti tai, jog

13. PASAULIO POLITIKA 1949 METAIS 1950/1 sausis; Autorius : A.K.
Bendri bruožai Pasaulis 1949-tuosius metus pasitiko susirūpinusiu veidu: pusketvirtų metų praslinkus po

14. PUTINAS OKUPACINĖJ GŪDUMOJ 1967/8 Spalis; Autorius : M. MYKOLAITYTĖ - SLAVĖNIENĖ
V. MYKOLAITIS-PUTINAS (1932) Murmėjo ir grūmės juodi debesiai, Audringų žaibų ir perkūnų

15. PUTINAS OKUPACINĖJ GŪDUMOJ 1967/10 Gruodis; Autorius : M. SLAVĖNIENĖ
Okupantai keičiasi Per tuos vienerius metus suspėjome pažinti savo žiaurųjį okupantą — sovietinį

16. PAVERGTOSIOS JUNGTINES TAUTOS 1955/2 vasaris; Autorius : Vaclovas Sidzikauskas
I. Politinė tremtis nėra vien šių laikų fenomenas. Invazijos ir užkariavimai, revoliucijos ir

17. PO PIRMŲJŲ ALB RINKIMŲ 1955/6 birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Dideliu rūpesčiu buvo virtusi Amerikos Lietuvių Bendruomenė. Kitų kraštų lietuviai jau senokai

Trečiasis pasaulinis karas Penkiasdešimtieji metai buvo pažymėti kaip persilaužimo metai, kada

19. PASAULIO TVARKA Pagal 1941 metų žemėlapį 1954/5 gegužė; Autorius : PROF. K. PAKŠTAS
 1941 m. vasarą rusų vokiečių "krauju sucementuota" draugystė, tvėrusi beveik dvejus metus, sprogo

20. PABALTIJO ATEITIES KLAUSIMU 1954/10 gruodis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Pabaltijo valstybių išlaisvinimu besirūpinant, dažnai pakalbama ir klausimu, kokie turėtų būti jų

21. PO DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJOS 1955/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
Karo grėsmė ir jo nepopuliarumas Komunistai turi ilgų dešimtmečių patirti santykiuose su anglosaksų

22. POLITIKA IR REZISTENCIJA 1956/9 lapkritis; Autorius : ST. ALŠĖNAS
Politikos ir rezistencijos aptarimas. — Politikos ir rezistencijos santykis. — Rezistencija Lietuvoje.

23. PROTESTANTIZMO KRIZĖ LIETUVOJE 1956/10 gruodis; Autorius : Z. IVINSKIS
Protestantizmo kritimo priežasčių yra priskaičiuojama visa eile. Paprastai pirmiausia pradedama jų

24. PORA ATSAKYMO PASTABŲ 1957/6 birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
L. Dambriūnas savuoju kalbininko žvilgiu randa mane be pagrindo kvestionavus liberalizmo tapatinimą su

25. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 1958/8 spalis; Autorius : ST. BARZDUKAS
Kaip kiekvienas kitas gyvas organizacinis vienetas, savo istoriją turi taip pat ir lietuvių bendruomenė.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai