Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
101. PELENAI IR GYVAS KRAUJAS 1968/7 rugsėjis; Autorius : D. Bielskus
B. Sruogos (mirusio 1947 Vilniuje), K. Borutos (m. 1965 Vilniuje) ir K. Kubilinsko (m. 1962 Matviejevkoje,

102. PABALTIEČIŲ SAVAITĖ AUSTRALIJOJ 1968/7 rugsėjis; Autorius : A. Z.
Jubiliejinių metų proga Australijoje, Adelaidės mieste, gegužės 31 - birželio 8 įvyko bendra

103. PAŽADĖTA — AR IŠTESĖTA? 1968/10 gruodis; Autorius : J. Kojelis
Pažadai turi savo prasmę. Jie sukelia problemoms dėmesį, pažadina viltis, laimi rėmėjų entuziazmą

104. PIRMOJI BALTIJOS STUDIJŲ KONFERENCIJA 1969/1 sausis; Autorius : J. Gimbutas
Kaip konferencijos programoje parašyta, ryšium su 50 metų Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės

105. PRINCIPAI, FAKTAI IR —JŲ IŠKREIPIMAS 1969/2 vasaris; Autorius : J. Girnius
Okupanto užskleistos geležinės uždangos nedvigubinkime savo pačių geležine uždanga. Tai nieko

106. PSICHIATRAS GYVENIMO TURGUJE IR RIAUŠĖSE 1969/4 balandis; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Neseniai pasirodė Matthew Du-monto knyga apie psichiatrinį gydymą — The Absurd Healer (New York: Science

107. PIRMOJI LIETUVIŠKA ILIUSTRUOTA KNYGA VAIKAMS 1969/9 lapkritis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
Vadovėlių — katekizmų, elementorių — pritaikytų vaikams pradėjo rodytis XVI a. Iliustraciją kaip

108. PROF. DR. PR. V. RAULINAITIS (1895.IX.23 - 1969.X.13) 1969/10 gruodis; Autorius : Administrator
Vyresnioji mūsų inteligentų karta tremtyje nuolat retėja. Labiausiai betgi graudu, kai mirtis išsiveda

109. PIRMINIO ŽMOGAUS RELIGIJA 1966/1 Sausis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius, M.I.C.
Gal būt, nevienam yra kilęs klausimas, kaip Kristus ir krikščionija stovi ryšium su visos žmonijos

110. PIJAUS XII DENIGRACIJA 1966/6 Birželis; Autorius : P. Čičinis
Vokiečių dramaturgo R. Hoch-hutho pjesės "Vietininko" (Der Stellvertreter) sukeltas pop. Pijaus XII

111. PROTESTAS UNIVERSITETUOSE 1966/8 Spalis; Autorius : A. L.
Šį pavasarį JAV universitetus palietė protestų banga. Protestuota prieš atrankos karinei tarnybai

112. PASIKĖSINIMAS PRIEŠ ŠEIMOS PAGRINDUS 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Tai, kas šiandien darosi Japonijoje, verčia susimąstyti kiekvieną, kuris nori gelbėti

113. PRARASTASIS ROJUS 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Dažnai sakoma, kad vaikystė yra žmogaus gyvenimo rojus, kurį jis vėliau palieka ir nebegrįžta. Todėl

114. Papini apie Ispanoamerikos kultūrą 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Giovanni Papini, sukėlęs didelę audrą savo pasisakymu apie tai — "ko Amerika nedavė" (Revista

115. PER SROVĘ BRENDANT 1950/4 balandis; Autorius : Al. B.
Fizinė egzistencija nepatenkina žmogaus sielos, žmogus bet kuriose vietos ir laiko sąlygose

116. Politika be nugarkaulio 1950/5 gegužė; Autorius : A. K.
Tokiais žodžiais pavadintas vienas skyrius žymaus New Yorko universiteto filosofijos profesoriaus James

117. PAMOKSLAS LIETUVOS DAILININKAMS 1950/7 rugsėjis; Autorius : St. Devenis
Metų pradžioje Vilniuje buvo suruošta Lietuvoje esančių dailininkų dailės paroda. Ši paroda turėjo

118. PIJAUS XII ŽODIS MOKSLININKAMS 1950/9 lapkritis; Autorius : T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.
Paskutiniai dešimtmečiai yra didelio laimėjimo laikotarpis ne tik išradimų srityje, bet apskritai

119. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES KLAUSIMU 1951/1 sausis; Autorius : A. Z.
Kada kilo tremtyje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idėja, sutikome ją visi kaip savaime aiškų

120. Persilaužimo metai 1951/2 vasaris; Autorius : A. K
Kiniškieji Metai Užvožiant 1950 metų kronikos lapus ir mintimi dar kartą perbėgus svarbesniuosius

121. PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI KOLUMBIJON ATVYKUS 1951/4 balandis; Autorius : El. V.
Į Kolumbiją emigruojama invidua-liai. Čia IRO kitaip globoja DP: daug žmoniškiau elgiamasi su

122. PRIEŠVAKARIETINĖ DVASIA DABARTINĖJE SOVIETŲ LITERATŪROJE 1951/5 gegužė; Autorius : A. R.
Sovietų literatūroje visados būta stipraus nusistatymo prieš Vakarus. Jau 1934 m. pirmajame sovietų

123. PASTABOS LITERATŪRINĖS POLEMIKOS KLAUSIMU 1951/5 gegužė; Autorius : Julius Banaitis
Labai dažnai mūsų spaudoie  linksniuojama vadinamoji "grafomanijos problema" ryškiau iškilo tik

124. PASKUTINIS AUŠRININKAS IR JO VAIDMUO MŪSŲ TAUTOJE 1951/5 gegužė; Autorius : V. Čižiūnas
Kai giedame mūsų tautos himno žodžius "iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia", dažnai galvojame

125. POP. PIJUS X PASKELBTAS PALAIMINTOJU 1951/6 birželis; Autorius : A.
Birželio 3 d. eucharistinio atgimimo žadintojas popiečius Pijus X buvo paskelbtas palaimintuoju, šiam

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai