Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PARAPIJA—TAUTINIO INDIVIDUALUMO PUOSELĖTOJA 1971/7 rugsejis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Lietuviškoji pasaulėžiūra — lietuviškosios parapijos pagrindasTautos savitumo apibūdinimas yra

2. Pakeliui iš viduramžių į naujųjų laikų filosofiją 1973/3 kovas; Autorius : JONAS ŠTRAUCHAS
Prof. Jonas Štrauchas (Johannes Strauch), dabar baigiąs 86-sius amžiaus metus, gimė Trakuose. Baigęs

3. Prūsų mitologija Grasso romane "Hundejahre" 1973/4 balandis; Autorius : RIMVYDAS ŠLIAŽAS
Gūnter Grasso romanas Hundejahre (Šuns metai), kaip ir dauguma jo kitų romanų, vyksta Dancige ir jo

4. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/4 balandis; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Ir mūsų visuomenėj pasirodžius susidomėjimo P. Teilhard de Chardino idėjomis, dedame dar vienų

5. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/5 geguze; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Tęsinys iš balandžio numerio 6. Priekaištai Teilhard'o evoliucijos interpretacijai Nieko, žinoma,

6. Po 700 metų Šv. Tomo Akviniečio minties srovėje 1974/5 geguze; Autorius : VIKTORAS RIMŠELIS
Pradedant įspūdžiais iš Fossanovos abatijosKai pereitą rudenį lankėme Fossanovą, tai šis

7. Praeities stagnacija — dabarties krizė 1972/5 birzelis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Kai kurios dabarties konfliktų priežastys katalikų dvasiškijojeDabarties krizė nėra išimtinė

8. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/6 birzelis; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Tęsinys iš gegužės numerio ir pabaiga f) Peikiamas Teilhard'as ir už tai, kad jis nuvertinęs asmenį,

9. PSICHODELINIS MISTIKAS 1974/6 birzelis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dabarties žmogaus dilemos (3)Psichodelika visų pirma reiškia narkotikų sukeltą sąmonės pakitėjimą.

10. PILNI PILVAI, TUŠČIOS SIELOS 1973/7 rugsejis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Kai kurios maišto priežastys Amerikoje "Be tvirto savęs suvokimo ir savo gyvenimo tikslo žmogus negali

11. PSICHOLOGINIS ŽVILGSNIS Į TIKĖJIMĄ 1974/8 spalis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
Psichologija yra mokslas apie žmogaus elgesį, ypač jo vidų. Religija priklauso žmogaus elgesiui. Todėl

12. Pilnaprasmis pasaulio kūrimas 1979/6 birželis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
Žvilgsnis į Edith Stein filosofijąŠio rašinio tema yra Edith Stein filosofinės pastangos aiškinti

13. PASAULĖŽIŪRA IR TAUTIŠKUMAS LITERATŪROJE 1948/11 vasaris; Autorius : JONAS GRINIUS
(V. RAMONO „KRYŽIŲ“ PROGA)* *) Straipsnis diskusinis Būtų pageidaujama, kad kas pozityviai

14. Popiežiaus Celestino VI laiškai žmonėms 1948/15 birželis; Autorius : GIOVANNI PAPINI
Kunigams! Mano broliai, mano vaikeliai, į jus, Kristaus kunigai, pirmiau negu į kitus, kreipiu savo

15. PAGRINDINĖS LINKMĖS LIETUVIŲ PEDAGOGIKOJE 1948/20 lapkritis; Autorius : DR. ANTANAS RAMŪNAS
  Turinys: Įžanga. I. Pedagoginių linkmių d i f e r e n c i j a c i j a: 1. Empyrinė linkmė.

16. Politika ir religija 1949/26 gruodis; Autorius : A.Mc.
V I S U O M E N ĖLygiai prieš šimtą metų garsusis ano laiko sociologas ir diplomatas Donoso Cortės

17. PSICHOLOGIJOS MOKSLAS IR RYTOJAUS ŽMOGUS 1970/4 balandis; Autorius : INA C. UŽGIRIENĖ
Mokslo ateitis, man rodos, nelengviau įspėjama kaip atskiro žmogaus; technologai mums dar neišrado

18. POPIEŽIAUS ]ONO XXIII RAŠTAS LIETUVOS VYSKUPAMS 1960/2 vasaris; Autorius : Poniežius Jonas XXIII
Garbingieji Broliai, sveikiname jus ir siunčiame apaštališkąjį palaiminimą.Kaip vaikai su dideliu

19. PIJAUS XII KONSTITUCIJA "EXSUL FAMILIA" KANONŲ TEISĖJE IR GYVENIMO PRAKTIKOJE 1962/9 lapkritis; Autorius : KUN. DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, SDB
(Pirmąjį jos pasirodymo dešimtmetį minint) 1902 m. Eugenijus Pacelli, utriusque juris daktaratui gauti,

20. PIJAUS XII KONSTITUCIJA "EXSUL FAMILIA" KANONŲ TEISĖJE IR GYVENIMO PRAKTIKOJE 1962/10 gruodis; Autorius : DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, SDB
(Pirmąjj jos pasirodymo dešimtmetį minint) (Pabaiga)III — Naujasis personalinės jurisdikcijos

21. PAULIUS VI 1963/7 rugsėjis; Autorius : red
Naujasis popiežius, Giovanni Battista Montini, yra gimęs 1897 m. rugsėjo 25 d. šiaurinėje Italijoje —

22. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN IR MŪSŲ LAIKAI 1964/4 balandis; Autorius : JONAS RUGIS
Amerikos žurnalas Life atsiliepė į Vatikano visuotinio susirinkimo antros sesijos atidarymą plačiu

23. PASAULIEČIŲ ATSAKOMYBĖ BAŽNYČIOJE 1965/7 Rugsėjis; Autorius : KUN. V. CUKURAS
Vatikano II susirinkimo trečiosios sesijos gale paskelbtoji konstitucija apie Bažnyčios prigimti visą

24. P. Teilhard de Chardin 1968/5 gegužė; Autorius : Red.
Jau 13 metų mus skiria nuo Pierre Teilhard de Chardino (1881-1955) mirties. Dažnai tai pakankamas laiko

25. PASAULIEČIAI BAŽNYČIOJE 1969/4 balandis; Autorius : AUGUSTINAS RUBIKAS
1. Pastoracijos sampročio raida Pastoracija kaip mokslas yra naujas dalykas. XVIII a. antroje pusėje

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai