Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. PREL. JONAS AMBOTAS 1958/10 gruodis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Sausio mėnesį Hartfordo lietuvių parapijos klebonui prel. Jonui Am-botui sueina 90 metų amžiaus. Šią

52. PASIPRIEŠINKIME KULTŪRINIAM NUOSMUKIUI 1959/1 sausis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
3. Insinuacijos beginant neliestus dalykus a. Insinuacijos — įprastinė demagoginės kovos priemonė. —

53. PASIPRIEŠINKIME KULTŪRINIAM NUOSMUKIUI 1959/2 vasaris; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
4. Besirūpinant mūsų kultūrine gyvybe. a. Oficiozinio optimizmo susilietimas su fa-talistiniu dejetizmu.

54. PROTO PSICHOLOGIJA 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
KOGNITYVINĖ  TERAPIJA James Hillman, vienas žymiausių gelmių psichologijos atstovų,

55. PASIŪLOS ŪKIS 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Lafferio kreivės teorija Nespėjo pasiūlos ūkio teorija atsirasti, kai ir jos kritika, versdamasi per

56. POPIEŽIAUS NEKLAIDINGUMAS 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : A. RUBIKAS
I BAŽNYČIOS MOKSLE Ką popiežiaus neklaidingumas reiškia? Vienas teologinio seminaro dalyvis šio

57. PANAŠAUS ĮVYKIO NĖRA BUVĘ ŠV. KAZIMIERO IŠKILMĖS ROMOJE 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Gera šviesa Lietuviai ir daugelis kitų tautybių asmenų, pažįstančių Vatikaną, tvirtino:

1.    "Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas esu šventas" (Kun 19,2). Tais

59. PRIE ŠV. KAZIMIERO IKONOGRAFIJOS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
PAGRINDAI IR NAUJI DUOMENYS Minint 500 metų nuo šv. Kazimiero gimimo, taigi jau prieš 26 metus, buvo

60. PRIE ŠV. KAZIMIERO IKONOGRAFIJOS 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
PAGRINDAI IR NAUJI DUOMENYS (Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 3) 3. Žvilgsnis į XVII amžiaus Šv.

61. PRELATAS VLADAS BUTVILĄ ATSIMINIMŲ PYNĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : SUDARĖ VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įvadinės pastabos Iki šių dienų apie kun. Vladą Butvilą tebuvo parašyta tik keletas straipsnių.

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Liudui Poviloniui, Kauno ir Vilkaviškio apaštaliniam administratoriui,

Jūsų ir jūsų brolių bei seserų širdys, be abejonės, yra kupinos džiaugsmo, nes žinote, kad rytoj

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai