Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo R

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ROMO KALANTOS AUKOS METINĖS 1973/5 geguze; Autorius : Red.
YLIKo paskelbtą gegužės 14 - 21 savaitę laisvajame pasaulyje minėjome Romo Kalantos ir kitų jį

2. RAŠYTOJAS MARIUS KATILIŠKIS 1975/8 spalis; Autorius : Administrator
RAŠYTOJAS MARIUS KATILIŠKIS, kuriam šių metų rugsėjo 15 sukako 60 metų amžiaus. Turėdamas švytintį

3. RACIONALUS SKAITYMO MOKYMO METODAS 1973/9 lapkritis; Autorius : Ignas Malėnas
Metodo nustatymasNustatyti skaitymo mokymo metodą nėra paprastas dalykas, kaip daugelis linkę manyti.

4. RIČARDAS VAITEKŪNAS 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
RIČARDAS VAITEKŪNAS, kurio kūrinių duodama šiame numery, yra vienas jaunųjų Lietuvos dailininkų (g.

5. RELIGIJA IR SVEIKATA, 1979 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : K. T.
Nežiūrint šių laikų polinkio atrasti sveikatai "kenkiančius dalykus". "Journal of Religion and Health"

6. RŪPESTIS ATEITIMI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Volertas
Veikla Gyvastingumo gausa ir energijos kiekis nebūtinai yra sveikatos požymiai. Gyvastingumas gali

7. RADARAS 1948/10 sausis; Autorius : Red.
Radar (Radis Detaction and Ran-s ging — radijo būdu susekimas ir matavimas), vokiečių vad. Funkmess,

8. RANKOS PASPAUDIMAS ERDVĖJ 1976/1 sausis; Autorius : A. Radžius
1975 metų vasarą šio krašto spaudoje ir vyriausybės sluoksniuose plačiai nuskambėjo jungtinis rusų ir

9. RUSIJA — RŪSTI IR ATSILIKUSI IMPERIJA 1977/2 vasaris; Autorius : P. Pakalnis
1866 balandžio 8 Ženevoje įvykusiam Internacionalo pirmam kongresui Karolis Marksas parašė "Laikinosios

10. Rasti K. Donelaičio palaikai 1970/6 birželis; Autorius : Red.
Rasti K. Donelaičio palaikai ir pagal juos atkurtas jo portretas. Sudarius specialią komisiją, kuriai

11. RUDOLF CARNAP 1970/10 gruodis; Autorius : Administrator
Loginio pozityvizmo vyriausias atstovasNeseniai (rugsėjo 15) mirė Ru-dolf Carnap, vienas žymiųjų šio

12. ROMOS LIETUVIŲ ISTORIKŲ DARBAI IR PLANAI 1960/6 birželis; Autorius : T. V. G.
Paskutiniu metu Romoje susitelkė nemažas būrys lietuvių istorikų, kurie, Lietuvių Katalikų Mokslų

13. RYŠIAI SU TAUTA 1964/2 vasaris; Autorius : A. Rimvydas
Praėjusiais metais opus santykių su lietuviais Lietuvoje klausimas tebebuvo diskutuojamas. Būta pažangos

14. RELIGINIO MENO PARODA ČIKAGOJE 1964/4 balandis; Autorius : Mikas Šileikis
Religinio meno parodos Čikagoje rengėjai. Iš kairės ALRK Federacijos komiteto vicepirm. kun. A. Stasys;

15. REVOLIUCIJOS IŠSIGIMIMAS 1964/10 gruodis; Autorius : Pr. Pauliukonis
Prof. Stepono Kairio atsiminimy II tomui pasirodžius Prof. S. Kairio atsiminimų antrasis tomas

16. REDAKTORIAM BESIKEIČIANT 1964/10 gruodis; Autorius : T. Leonardas Andriekus
Dr. Juozas Girnius Šiuo "Aidų" numeriu Antanas Vaičiulaitis užbaigia penkiolikos metų redagavimo

17. RAHNER —DABARTIES TEOLOGAS 1965/1 Sausis; Autorius : K. V. Cukuras
Sekę pirmąsias dabartinio Vatikano visuotinio susirinkimo sesijas galėjo pastebėti, kaip pamažu

18. RELIGINĖS LAISVĖS DEKLARACIJA 1965/9 Lapkritis; Autorius : A. Liulevičius
Paskutinei Bažnyčios Vatikano II Susirinkimo sesijai susirinkę vyskupai rugsėjo 21 didele balsų

19. RUMUNIJA IR VATIKANAS 1968/4 balandis; Autorius : Dr. V. Mar
"Mainos rūbai margo svieto ..." Po 20 metų žiaurios kovos prieš katalikų Bažnyčią, Socialistinės

Tiek plačiai buvo domimasi atomine bomba, tiek betgi mažai plačioji visuomenė žino apie tą, kuris buvo

21. RAFAELIO "ALBA MADONA" 1951/4 balandis; Autorius : A. D.
Kovo mėn. pradžioje sovietai paskelbė, kad Rafaelio Alba Madona kabo Hermitage muziejuje Leningrade. Tas

22. RAŠYTOJAS JUOZAS KRUMINAS (1914—1951) 1951/9 lapkritis; Autorius : P. Jurkus
Juozą Kruminą mirtis nuskynė pačiame darbo įkarštyje. Jis mirė, eidamas 37 metus. (Gimė 1914. I.

23. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJA 1952/3 kovas; Autorius : Red.
Lietuvių Rašytojų Draugijos grožinės literatūros premijai skirti jury komisija, kurią sudarė J.

24. REPLIKA JURGIUI BLEKAIČIUI 1953/3 kovas; Autorius : Antanas Škėma
1953 metų "Aidų" Nr. 1 J. Blekai-tis pateikia įdomią ir išsamią Madeleine Renaud-Jean Louis Barrault

25. RUSIŠKOJI KASDIENYBE 1953/7 rugsėjis; Autorius : A. Mc
Koks yra rusiškasis šios dienos žmogus? Kaip jis gyvena, ką jis savo viduje jaučia, kuo jis domisi? —

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai