Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Seklumo auka 1973/4 balandis; Autorius : PETRAS MELNIKAS
Povilas girdėjo, kaip pro įstaigos langą žiūrintis Jan kažką šūktelėjo juodariui Alfai. Povilas

2. SRAIGĖ 1974/4 balandis; Autorius : Francis Ponge
Priešingai išdagoms, kurios yra karštų pelenų viešnios, sraigės mėgsta drėgnų žemę. G o 0 n ,

3. Skirtingi balsai, senos temos šių dienų poezijoje 1975/4 balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
A. Nykos-Niliūno Praradimo simfonijos galėtu būti laikomos simboliu beveik visai lietuvių kalba rašytai

4. SIDABRINĖ EGLĖ 1973/6 birzelis; Autorius : Medardas Bavarskas
Jei kam tenka važiuoti miesto centro link ir jis pasirenka Eglių alėją, turi stebėtis, iš kur ši

5. STRUKTŪRINIAI PASIKARTOJIMAI DOSTOJEVSKIO ROMANE "NUSIKALTIMAS IR RAUSMĖ" 1972/6 rugsejis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Dostojevskio Nusikaltimą ir bausmę galima, paviršutiniškai kalbant, priskirti prie kriminalinių romanų.

6. SAULĖ LEIDŽIASI 1974/7 rugsejis; Autorius : FRIEDRICH NIETZSCHE
SAULĖ LEIDŽIASI INebeilgai tu trokši, išdegusi širdie! Aš pažadą jaučiu ore:Iš nepažįstamų

7. STRUKTŪRINIAI PASIKARTOJIMAI DOSTOJEVSKIO ROMANE "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ" 1972/7 spalis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Tęsinys iš rugsėjo numerio Tuo būdu paruošęs ketvirtojo rato situaciją — ne tiesiogiai per

8. Seno žvejo sakmės apie Jūratę 1979/5 geguze; Autorius : J. PUŠINIS
(Ištraukos) Skiriu M. K. Čiurlioniui atmintiMALDA Į JŪRĄPalaimink, Jūra, šiandien mano triūsą, Nes

9. SURREALIZMAS 1948/13 balandis; Autorius : V. Kulbokas
Surrealizmas atsirado ir išaugo tarpe Didžiojo ir Antrojo pasaulinio karo. Jis yra įpėdinis ir

10. Septintoji Elegija arba ruduo vaikystės miesto gatvėje 1948/19 spalis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
Aš nuėjau ir, lyg apsvaigęs, vaikščiojau Tuščiu, rudens apnuogintos Bažnyčios gatvės

11. SAVA KŪRYBA IR SKEPTICIZMAS 1948/20 lapkritis; Autorius : I. P.
M U Z I K O S   P A R A Š T Ė Šių metų spalio mėn. 29 d. 16 val. 15min. Miuncheno

12. SĖJĖJAS IŠEINA Į LAUKUS 1949/24 rugsėjis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Į pavasario vėjus einu, į lygius tėvų arimus.Ten aštrūs noragai išplėšė velėnas, ten lysias

13. Sovietinio rašytojo viešas atgailojimas 1949/24 rugsėjis; Autorius : J. Ž.
L I T E R A T Ū R AKas nėra gyvenęs Sovietų Sąjungoje, tam sunku įsivaizduoti vergiją, kurioj gyvena

14. SŪNUS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS, ARGENTINA
Vienatvėj neramus subrendo,Kančios ir sielvarto sūnus.Jis eina vis rankas į tolumas ištiesęs:Jam

15. SAULĖS VYNO LAŠAS 1977/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
SAULĖ Erdvėgodžiai geria karštą vyną.Karštas vynas liejasiper saulės kieliko kraštus.Karštas vynas

16. SKAISTI KERTĖ 1947/2 gegužė; Autorius : VENANCIJUS ALIŠAS
Kiek laiko prasėdėjau ant šitų akmenų? Aplinkui visa šičia tyla ir ilgesys... Aušra ar atmininių

17. Studentas iš Rudosios vaistinės 1947/3 birželis; Autorius : Julius Kaupas
Didžiojoj Vilniaus gatvėj, išdidžiai vingiavusioj per pačią Kauno senamiesčio širdį, stovėjo

18. SAMUEL BECKETT 1970/7 rugsėjis; Autorius : ILONA GRAŽYTE
Buvo laikas, kai idėjos ir literatūros mokyklos keitėsi lėtai. Tai, kas buvo avangardas, kas žavėjo

19. SONETAI 1960/7 rugsėjis; Autorius : VYTAUTAS MAČERNIS

20. SAINT-JOHN PERSE 1960/10 gruodis; Autorius : SAINT-JOHN PERSE
"King Light's Settlements"Palmės . . .!Tuomet tave maudė žalių lapų vandeny; ir tas vanduo buvo taip

21. SUŽADĖTINĖ 1947/7 spalis; Autorius : JONAS GRINIUS
Pirmas aktas iš „Stella Maris“, trijų veiksmų dramatinės legendos, kurios veiksmas vyksta XVII

22. Suomių akademija 1947/8 lapkritis; Autorius : J. Ls.
Šių metų pabaigoje Suomija turės dailiųjų menų ir mokslo akademiją, susidedančią iš 12 narių.

23. SALOMĖJA NĖRIS 1961/4 balandis; Autorius : Dr. JONAS GRINIUS
Širdis mana — Audrų daina,Visiems tu vėjams atvira — Kaip jūra.S. NĖRISSalomėja

24. SUDRUMSTA PADANGĖ 1961/10 gruodis; Autorius : L. A.
Žmogus visuomet augštybėse jieškojo sau įkvėpimo. Jeigu nebūtų jo gaubę žvaigždynai, vargu būtų

25. STAIGMENA 1964/5 gegužė; Autorius : STEPAS ZOBARSKAS
Eidama šaligatviu, Veronika truputį nervinos. Gal nereikėjo kviesti Povilo tą dieną, kada vyras namie

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai