Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. SOVIETINE REKLAMA 1971/3 kovas; Autorius : FELIKSAS PALUBINSKAS
Sovietinės reklamos istorijaMarkso - Lenino filosofija atmetė reklamą ne tik kaip nereikalingą, bet ir

2. Senas tautų kalėjimas, o ne "didingoji šeima" 1973/1 sausis; Autorius : Rmv. V.
Sukakčių sovietuose su kaupu — vis proga kasdieninę propagandą paversti šventėmis. Praeitų metų

3. SOVIETINIS FEDERALIZMAS 1974/2 vasaris; Autorius : ALBERTAS GERUTIS
Šis straipsnis yra praplėstas tekstas paskaitos, kurią autorius skaitė Baltų Instituto II konferencijoje

4. SOVIETINĖ STATISTIKA IR TIKROVĖ 1974/4 balandis; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Kaip aptemdomi makroekonominiai rodikliai? Socialinių ir ūkinių klausimų nagrinėjimas tiesiog mada

5. SOVIETINĖ STATISTIKA IR TIKROVĖ 1974/5 geguze; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Tęsinys iš balandžio numerioTikresnės Lietuvos gyventojų pajamos 1971 Atsirėmę anksčiau

6. SOVIETŲ MORALINIO TERORO DOKUMENTAS 1979/1 sausis; Autorius : ROMUALDAS LUKOŠIŪNAS
Kaip po karo Lietuvoje vyko "literatūrinio fronto mobilizacija"Tęsinys iš 1978 m. gruodžio numerio.6.

7. SOLIDARISTINĖS SANTVARKOS BRUOŽAI 1979/5 geguze; Autorius : PETRAS DAUGINTIS
Dabar daugel sociališkai pažangių žmonių, net kunigų, tvirtina: "Reikia pasirinkti socialistinę

8. SUMEŠKERIOTI INTELEKTUALAI IR TAIKA 1948/21 gruodis; Autorius : V. R.
Už geležinės uždangos užsidaręs pasaulis labai dažnai pastaruoju metu deklaruoja kitiems savo taikos

9. SOVIETŲ POGRINDIS 1978/3 kovas; Autorius : ALINA SKRUPSKELIENĖ
Rusija vakariečiui visuomet buvo sunkiai suprantamas, priešybių ir nejaukaus paslaptingumo kraštas, kurio

10. SOVIETŲ MORALINIO TERORO DOKUMENTAS 1978/10 gruodis; Autorius : " ROMUALDAS LUKOŠIŪNAS
Kaip po karo Lietuvoje vyko "literatūrinio fronto mobilizacija" 1. Aktuali seniena Už tarybinę lietuvių

11. SOVIETINĖ ETIKA IR KRIKŠČIONYBĖ 1970/3 kovas; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
A. Maceinos naujas veikalas 1. Komunizmas ir dorovėKrikščionybės ir komunizmo santykiai yra daug

12. SOCIALINĖ DEMOKRATIJA 1947/7 spalis; Autorius : A. MACEINA
Turinys:1. Demokratijos linkimas į pilnatvę.2. Socialinės demokratijos esmė.3. Socialinės demokratijos

13. SODYBINIO SKLYPO REIKŠME KOLŪKIEČIUI 1962/5 gegužė; Autorius : PRANAS ZUNDE
Lietuvos kolūkiečių uždarbiai yra labai skurdūs. Sakysime, 1958 metais vienas kolūkietis vidutiniškai

14. SOVIETINĖ TAUTYBIŲ POLITIKA 1964/2 vasaris; Autorius : B. J. KASLAS
Tautybės principas yra vienas iš pagrindinių Sovietų Sąjungos konstitucinės santvarkos teoretinių

15. SOVIETINIO KOLONIALIZMO 25 METAI 1965/6 Birželis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Dvidešimt penkeri metai yra ilgas laiko tarpas ne tik žmogaus, bet ir tautos gyvenime. Ypačiai ilgi tie

16. SOVIETŲ 1950 METŲ KALBOS MOKSLO PERVERSMAS IR JO PASĖKOS 1954/2 vasaris; Autorius : KOSTAS OSTRAUSKAS
1950 m. gegužės mėn. 9 dienos "Pravdos" laida išėjo gerokai pastorėjus — vedamajame buvo paskelbta,

17. SIEKIANT SOCIALINIO TEISINGUMO EKONOMIJOJE 1988/2 nr.; Autorius : P. DAUGINTIS, S. J.
Dauguma lietuvių jau yra JAV, Kanados ar kitų Vakarų kraštų piliečiai. Jaunosios kartos gi yra

18. SĄJŪDŽIO IŠPAŽINIMAS 1989/4 nr.; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Pastovėjus prie fasadinių, euforija išpuoštų Sąjūdžio triumfo arkų, laikas pažvelgti į šį

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai